A man in an office next to an MFP
Two people in office-Printer-Banner

Kontor

Med Sharps produkter och tjänster får du en digital arbetsplats som både är produktiv och kreativ.

Kontorsmiljö

Eftersom många av oss tillbringar arbetstiden på kontor måste det vara utformat så att det fungerar:

•    Effektivt – enkelt att använda information på ett säkert sätt med minimalt manuella och återkommande uppgifter
•    Smidigt –  ytor och mötesrum anpassade för så väl små och stora grupper
•    Produktivt – stimulera till lagarbete och samarbete, diskussioner och presentationer

Det traditionella kontorets gränser har förändrats då hybridarbete har blivit allt mer vanligt. Många företag har börjat använda olika lösningar för att skapa samma förutsättningar för anställda som arbetar på distans. 

Hur kan Sharp hjälpa till?

Sharp har förstått vilka utmaningar många företag ställs inför. Vi har därför utvecklat unika kontorslösningar som kan hjälpa dig att skapa en smart kontorsmiljö – och arbeta mer effektivt, smidigt och produktivt.

Modern office with printer and display-Product

Produkter och tjänster för alla typer av arbetsplatser

Skapa rätt förutsättning för samarbete och produktivitet

MFP -in office-people working at desks-lifestyle

Fasta arbetsplatser

  

Team working in creative space-Lifestyle

Kreativ miljö

   

Two colleagues walking through office-printer-Product

Flexibla arbetsplatser

    

Dokumentproduktion

Vi har lång erfarenhet av tillverkning av kontorsskrivare. Du kan välja mellan ett brett utbud av system med nätverks- och Wi-Fi-anslutning som hjälper personalen att arbeta mer digitalt och bli mer produktiv och effektiv.

Våra multifunktionssystem skapar inte bara högkvalitativa dokument i färg eller svartvitt. De har även funktioner som bidrar till högre effektivitet, såsom pappersmagasin med extra stor kapacitet och efterbehandling för professionell högvolymsystem inom huset.

Mer funktionalitet

De har dessutom funktioner för smidig scanning och delning av information. Du kan till exempel scanna dokument och skicka dem säkert via e-post, eller skapa redigerbara PDF-filer av pappersdokument. Det är även möjligt att lagra och hämta dokument i publika molntjänster, eller enkelt skriva ut från/scanna till en mobil enhet.

En viktig aspekt är att våra multifunktionssystem har många funktioner för informationssäkerhet som skyddar mot många olika typer av hot och dessutom underlättar efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen. Via tjänsten Complete Print Security kan Sharp även hantera allt som rör företagets utskriftssäkerhet. Du kan med andra ord lita på att företagets känsliga data alltid är säkra och trygga.

Woman standing at printer in office-Printer-Product

Hantering och delning av information

Information ska vara tillgänglig för rätt personer, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Med våra bärbara datorer och IT-tjänster adderar vi tillförlitlighet och tillgänglighet som kan vara helt avgörande för ditt företag. Vi erbjuder omfattande support och lösningar inom IT dygnet runt.

Dokument- och utskriftshantering består av säkra, anpassningsbara tjänster som kan användas med våra multifunktionssystem för att effektivisera alla delar av företagets dokumentflöden. Genom att effektivisera och automatisera många processer och samtidigt möjliggöra säker och smidig dokumenthantering oberoende av tid och plats kan dessa funktioner förbättra produktiviteten, minska kostnaderna, effektivisera samarbetet och öka personalens rörlighet.

Two construction workers on laptop-Printer-Product

Möten och samarbete

Vår AV-utrustning och tillbehör gör det möjligt att använda och dela information i många olika mötesmiljöer. Underlätta ert lagarbete och samarbete med BIG PAD-skärmar som har lättanvända gränssnitt, ultrakänsliga pekfunktioner och Pen-on-Paper-teknik. På vår 70" interaktiva Windows collaboration display är Microsoft 365 och Teams fullt integrerade och kan utnyttjas maximalt för att effektivare möten och främja samarbete.

WCD Dynabook meeting room 2-Product

Gör ett bestående intryck

På kontorets publika utrymmen och gemensamhetsutrymmen, såsom receptionen eller lunchrummet, har ni en utmärkt möjlighet att göra ett gott intryck på såväl de anställda som besökare. Kommunicera och dela information tydligt och effektivt i företagets olika lokaler med hjälp av våra högupplösta digitala skyltar. Och vår smarta, säkra och lättanvända lösning för besökshantering gör det extremt enkelt att hantera registrering av personal, gäster och entreprenörer. Receptionspersonalen får mer tid över för andra uppgifter, plus att arbetsmiljön blir säkrare.