People working and collaborating in a modern office

Informationssäkerhet

Sharps skrivare och kopiatorer har många avancerade säkerhetsfunktioner som skyddar mot många hot avseende informationssäkerhet och hjälper dig att efterleva lagar avseende skydd av personuppgifter.

Skydda din information

Brister i informationssäkerheten via nätverks- och Internet-anslutna enheter såsom multifunktionssystem är en realitet – och förvärras alltmer i takt med att nya säkerhetsbrister utnyttjas.

Trots att datasäkerhet är en fråga som prioriteras högt i de flesta företag förbises skrivare ofta. Dessa kan utgöra en potentiellt svag punkt i företagets dokument-, utskrifts-, skrivar- och nätverkssäkerhet. I en av Sharp nyligen genomförd undersökning angav

21 % av kontorspersonalen att de inte tillämpar några säkerhetsrutiner för skrivare eller multifunktionssystem*.

Detta gör sådan utrustning till ett allvarligt mål för inkräktare, då den utgör en inkörsport till verksamhetens data och gör det möjligt att komma åt känslig information från utskrifts- och scanningjobb. 

*“Simple Printer Security for Small Business”, 2020, Sharp 

Two colleagues walking through office-printer-Product
Sharp Security Guide

Sharp Security Guide

28.09.2023

Bitdefender

Med Bitdefender skyddas din data

Bitdefender är ett tillbehör till våra mfp

I dag finns aktörer som hotar vår cybersäkerhet och dessutom ständigt byter taktik för att genomföra incidenter med skadlig programvara, dataintrång och affärsstörningar.

Bitdefender är en prisbelönt programvara för att skydda användare mot cyberhot. Den implementerar flera metoder för att säkerställa branschledande detektionsnoggrannhet. Bitdefender kompletterar MFP:ns inbyggda säkerhetsfunktioner och skyddar den mot kända och okända skadliga hot som:

 • Virus
 • Trojaner
 • Worms
 • Ransomware
 • Spyware
 • Ständiga hot

Bitdefender har utformats för att ge optimal prestanda och en trygg vardag.

Security-Bitdefender logo and awards

Självscannande antivirusprogram

Bitdefender är inbyggd i våra multifunktionssystems mjukvara och använder maskininlärningsalgoritmer och patenterad teknik för att upptäcka skadlig programvara och kod. 

Har du Bitdefender installerat i våra kopiatorer är det standard att mjukvaran dagligen scannar efter virus. Bitdefender genomför också scanningar i realtid när data skickas eller tas emot, till exempel under ett utskriftsjobb från molnet, uppdatering av en applikation eller mjukvarauppdatering etc. Användare kan också köra en virusscanning på begäran från kontrollpanelen. Alla relaterade aktiviteter kommer att registreras i multifunktionssystems granskningslogg när den är aktiverad.

Virussökningsinformation kommer att visas i avsnittet "Systeminformation" på kontrollpanelen och brådskande varningar kommer att visas i meddelandefältet.

Bitdefender aktiveras genom tillbehöret BP-VD10ED Virus Detection Kit.

Bitdefender Virus Detection Diagram

Välj våra säkra system

Bitdefender finns tillgäng till följande modeller av kopiatorer 

Färgkopiatorer

BP-90C70, BP-90C80

BP-70C65, BP-70C55, BP-70C45, BP-70C36, BP-70C31

BP-60C45, BP-60C36, BP-60C31 

BP-55C26

BP-50C65, BP-50C55, BP-50C45, BP-50C36, BP-50C31, BP-50C26

BP-C533WR, BP-C533WD, BP-C542WD

Svartvit 

BP-70M90, BP-70M75

BP-70M65, BP-70M55, BP-70M45, BP-70M36, BP-70M31

BP-50M65. BP-50M55, BP-50M45, BP-50M36, BP-50M31, BP-50M26

BP-B537WR, BP-B547WD

Two people talking and scanning using the CR5

Skydda din data

Funktioner för informationssäkerhet måste emellertid, om de ska vara verkligt effektiva, skydda företagets system och värdefulla affärsinformation från alla typer av obehörig åtkomst, användning, spridning, modifiering och destruktion.

 • Fysiska hot – fysiska handlingar och händelser som kan orsaka allvarlig förlust eller skada på information eller system. Det kan röra sig om interna sådana, såsom instabil strömförsörjning, externa såsom åsknedslag eller mänskliga i form av en missnöjd anställd.
   
 • Nätverkshot – aktivitet som möjliggör obehörig åtkomst till nätverket, vanligtvis i syfte att få tillgång till eller skada data – till exempel virus och sabotageprogram, stjäla konfidentiell information – till exempel nätfiskeattacker, eller förhindra åtkomst till de egna systemen via överbelastningsattacker (DoS) eller utpressningsattacker.
   
 • Juridiskt ansvar – skydd enligt gällande nationella bestämmelser eller branschbestämmelser, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), av känsliga data som företaget lagrar, oavsett lagringsplats, såsom personalakter, kundinformation och redovisningsdata.
Man-pressing-lock-icon-on screen

Hur kan Sharp hjälpa till?

Sharp har förstått att informationssäkerhet är en väsentlig del av företagets dokument- och utskriftsstrategi.

Anpassad efter dina behov

Sharp har introducerat en tjänst som hjälper dig att förstå hoten mot ditt företag och ger dig skydd på enheten som är skräddarsytt för dina individuella kontorsbehov.

Smart Security är en skräddarsydd tjänst som är utformad för att utvärdera datahot mot dina skrivare. Våra säkerhetsexperter skräddarsyr en unik säkerhetskonfiguration som matchar organisationens säkerhetspolicy. Vi ser sedan till att alla dina Sharp-skrivare och Sharp-kopiatorer är förkonfigurerade, levererade, installerade och integrerade enkelt och säkert som möjligt.

Det innebär också att du kan komma åt Sharp-skrivare och kopiatorer från din egen smartphone eller mobila enhet lika enkelt och säkert som en kontorsdator. Så du kan få utskrifter, förenklad skanning och sömlös informationsdelning var du än är.

Person working

TIPS

Säkerhetsfunktioner

Våra skrivare och kopiatorer har många olika säkerhetsfunktioner som hjälper dig att hantera och övervaka företagets säkerhetspolicy för utskrift. Dessa funktioner skyddar också företagets information och dokument mot många fysiska hot och cyberhot samt säkerställer efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser.

 • användare måste autentisera sig innan de kan använda skrivaren
 • serverfri säker utskrift; innebär att användarna kan skriva ut dokument på ett säkert sätt från upp till fem olika skrivare anslutna till samma nätverk
 • automatisk kryptering av dokument som är lagrade på enheten, eller som skickas som e-post från denna
 • självläkande inbyggd mjukvara som återställer skrivaren om den utsätts för intrång
 • en blinkande lysdiod påminner dig om att hämta dina dokument efter slutförd scanning
 • vitlistning av mjukvaror och inbyggda programvaror som kan kommunicera med enheten
 • SSL-/TLS-certifikatvalidering kontrollerar att tredjepartsservrar som kommunicerar med enheten är säkra
 • spårbarhets- och jobbloggningsfunktion ger utförlig loggning av all användaraktivitet
card-swipe-log-in-at-printer