IT-chef som gör riskanalys
IT-chef som gör riskanalys

Öka företagets IT-säkerhet med riskanalys

Utvärdera IT-säkerheten för att uppmärksamma personalen, skapa rutiner för övervakning och uppdateringar. Genom att göra en riskanalys och granska säkerhetsstatusen tillsammans med oss kan du upptäcka säkerhetsrisker som du måste åtgärda.

KONTAKTA OSS FÖR ATT GÖRA EN RISKANALYS

Gör en riskanalys - upptäck säkerhetsrisker

Sharp har genomfört en stor undersökning och frågat 5570 europeiska beslutsfattare om deras syn på IT-säkerheten inom små och medelstora företag. Resultatet i Sverige visar att 69 % av IT-cheferna saknar förtroende för att deras företag har förmåga att hantera IT-säkerhetsrisker och att många oroar sig för konsekvenserna av en cyberattack. Tillhör du de 69 % som är oroliga?

Därför bör du analysera företagets IT-säkerhet
Genom att utvärdera IT-säkerheten, kan företag med experthjälp skapa rutiner och skydd som identifierar, upptäcker och återställer efter en cyberattack. Målet är att förhindra och begränsa skador av en IT-attack. Något som sparar både pengar och viktig tid.

Utbilda personalen om cyberangrepp
Det största hotet mot cybersäkerhet är dina medarbetare på företaget! Därför gäller det att utbilda personalen om nätverks- och fysiska hot, samt vilket juridiskt ansvar som företaget har. Allt för att motverka e-postattacker, skadliga länkar och uppmuntra säkerhetskopiering och uppdateringar.

-Medvetandeträning är en viktig del som finns i vårt erbjudande. Syftet är att se företagets IT-mognad och upptäcka hot som de kan drabbas av idag, säger Peter Steinholtz, senior IT-expert på Sharp. 

Vi hjälper er att utvärdera företagets IT-säkerhet och upptäcka förbättringsområden för att höja säkerheten. Genom att ge synlighet, insikter och vägledning kan vi maximera din säkerhetsstatus.

Cybersäkerhet