People in a meeting
Three people in meeting-Audio Visual-Lifestyle-Banner, Sharp

Lär dig mer om skärmar & AV-utrustning

Innovativa och kraftfulla skärmar för kommunikation, information och samarbete i vardagen.

Förbättra kommunikationen med skärmar & AV-utrustning

Det finns digitala skärmar och AV-utrustning nästan överallt. Med en skärm kan du enkelt visa information och kommunikation i bild-, text- och videoformat, anpassat efter dess placering, innehållet i budskapet, och den målgrupp du vill nå.

Varför ska du använda en digital skärm?

Idag finns det skärmar i våra skolor, sjukhus, butiker, köpcentrum och stora globala företag. Oavsett var skärmen är placerad bidrar den till effektiva samarbeten, informationsutbyte och ökad kommunikation.

Interaktiva skärmar tillåter människor att koppla upp, träffas och samarbeta utanför företagets fysiska gränser i realtid, genom videokonferens och Microsoft 365.

Det är inte bara företag som gynnas. Sjukhus och vårdcentraler kan visa aktuell information med digital skyltning. Elever och lärare kan enkelt undervisa, inspirera och skapa med interaktiva skärmar.

Annotating on display in meeting-Audio Visual-Lifestyle, Sharp

Digitala skärmar för ökad kommunikation

Idag hittar du skärmar och videoväggar överallt;

  • Receptioner och väntrum
  • Ankomst- och avgångshallar
  • Köpcentrum och butiker
  • Design- och arkitektkontor
  • Företags- och kontorsbyggnader

Oavsett var din skärm eller videovägg är placerad är det viktigt att ditt budskap får uppmärksamhet och för att maximera tillgängligheten finns det en rad olika alternativ, skärmar för drift dygnet runt och 4K-upplösning.

Airport with digital signage-Audio Visual-Lifestyle, Sharp

Vilken skärm behöver du?

Våra skärmar och displayer av hög kvalitet möjliggör flera alternativ och konfigurationer, de finns i olika storlekar för att möta dina behov och din budget. Från små och kompakta 32”-skärmar till stora och kraftfulla videoväggar för en hel fasad.

Att tänka på när du väljer skärm;

  • Storlek - Vad och var ska du visa? En liten text blir svårare på en stor videovägg, och en övertygande kampanj kan försvinna i mängden på en liten skärm.
  • Anslutning - Har du rätt portar och ingångar, finns internetuppkoppling och wifi-anslutning? Har du rätt förutsättningar för att ansluta din skärm?
  • Interaktiv eller touch – Är ditt innehåll interaktivt? Kommer du att få ett högre engagemang med en interaktiv skärm?
  • Drift - Behöver du 24/7-drift? Ska skärmen sitta utomhus och vara vädertålig?

Det finns skärmar och displayer som passar alla behov, med olika krav för alla branscher. Upptäck våra skärmar, programvaror och tillbehör för att hitta din lösning.

People in reception looking at display-Audio Visual-Product