Reception-sign-in-screen

Arbetsplatshantering

Välkomna, registrera och spåra besökare på ett säkert och effektivt sätt. Underlätta för hybridarbete genom att personalen kan schemalägga när de ska vara på kontoret, boka arbetsplatser, rum och parkering.

Kontakta oss
Tjänster & lösningar
Digital signage
Mötesrumsteknik
Mer om miljöer och ämnen

Vad är Arbetsplatshantering?

Med vår Arbetsplatshantering kan du registrera och spåra gäster och besökare - leverantörer, kunder, kontraktsanställd personal och anställda. Du får överblick var i byggnaden, eller på en extern plats, de befinner sig och även förenkla för hybridarbete.

 

OnLocation visit Sharp office

Öka säkerheten, få kontroll och ta emot besökare

För kunder, konsulter och hybridarbete

Välkomna besökare
Gäster loggar in via en skärm eller med hjälp av personal i receptionen. Den som väntar besök får en notifiering via sms eller e-post.

Registrera entreprenörer
Servicepersonal och konsulter som ska utföra ett jobb.

Se vilka jobbar på kontoret
Närvarohantering av anställda.

 

OnLocation Visit Sharp

Få ordning och struktur

Verktyg för leveranser och brandövning

Hybridarbete
Anställda kan schemalägga när de ska vara på kontoret, boka arbetsplatser, rum och parkering.

Ta emot leveranser
Registrera leveranser och meddela mottagaren.

Underlätta utrymning
Snabbt få koll på vilka som finns och vilka som saknas på uppsamlingsplatsen.

 

Sign-in-screen-signature-record

Personalen i receptionen får mer tid över för annat

Checka in - skriv ut

Snabb incheckning
Via mjukvaran och pekskärmen kan besökare snabbt och smidigt själva ange sina uppgifter och checka in och ut från byggnader.

Utskrift av namnbrickor och registrering i förväg
En skrivare kan producera praktiska namnbrickor med relevant information som namn, besöksmottagarens namn, Wi-Fi-inställningar och hälso- och säkerhetsinformation.

Registrera grupper i förväg som vid ankomst kan snabbt checka in genom att scanna en QR-kod. Administratören kan även registrera regelbundna gäster och återkommande besökare.

 

On Location Sharp Stockholm office

Ett system som bidrar till säkerheten på arbetsplatsen

Följ & spåra via mobilappen

Vid en nödsituation och brandövningar ger systemet information vilka personer som befinner sig i byggnaden. Mobilappen är lätt att använda och gör att personalen enkelt kan fjärrkommunicera oberoende av tid och plats:

• Automatisk, platsbaserad incheckning.
• Viktiga meddelanden om faror, incidenter och inkräktare.
• Omedelbar SOS-varning - direktlarm via en knapptryckning.
• Förväntad sluttid - kontakta riskutsatt personal och servicepersonal om planerad sluttid överskrids.
• Fjärrincheckning - distansarbetande personal kan checka in med geografiskt läge, vilket gör riskutsatt personal tryggare, och fördefinierade säkerhetskontakter kan vid behov snabbt vidta åtgärder.
• Follow Me-funktion - riskutsatt, ensamarbetande eller personal som arbetar på distans kan känna sig trygga genom att låta Follow Me spåra var de befinner sig via antingen geolokalisering eller kontinuerlig spårning.

 

man-with-hardhat-on-mobile

Kompatibelt med GDPR

Säkerställer regelefterlevnad

Det molnbaserade systemet säkerställer efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen - GDPR. Data lagras enbart för incheckning och spårning. Besökaren kan direkt vid incheckningen se hur data används.

 

Hands holding GDPR file in office

Spåra och få bättre rutiner

Tack vare automatiserad e-post- och sms-notifiering behöver inte receptionisten kontakta besöksmottagaren när besökare anländer. Bud och speditörer som levererar försändelser uppmärksamma personalen genom att trycka på knappen för ankommande leverans.

Människors rörelser in och ut från en byggnad eller anläggning kan spåras och en realtidsrapport som fastställer vilka som befinner sig i en byggnad kan när som helst genereras, vilket ger bättre trygghet, regelefterlevnad, hälsa och säkerhet och spårningsmöjligheter. I händelse av en nödsituation kan alla snabbt och enkelt kontaktas för evakueringsinstruktioner.

 

mobile-sos-alert-message