Illustration in front of green scenery
Illustration in front of green scenery

Hållbarhet

Vi på Sharp tar hållbarhet på stort allvar. För oss är det viktigt att ta vara på resurserna och bevara miljön under en produkts hela livscykel och samtidigt ta socialt ansvar.

Långsiktiga miljömål i Sharp Eco Vision 2050

Världens länder har insett det brådskande behovet av att motverka jordens allt allvarligare miljö- och hållbarhetsproblem i form av bland annat klimatförändring, resursuttömning och plastförorening.

 

Leaves

Klimatförändringar

De extrema väderförhållandena som har rått under de senaste åren och som med all sannolikhet kan tillskrivas klimatförändringar, har orsakat ett stigande antal naturkatastrofer över hela världen. I synnerhet kan tyfoner, orkaner, lokala skyfall och översvämningar medföra förödande skador i människors liv och för företag.

A polar bear stood on floating ice

Blå Ängeln

Vi på Sharp anser att det är mycket viktigt att utveckla vårt miljöarbete. För att harmonisera med hela vår europeiska organisation har vi nu tagit ett nytt steg för framtiden genom Blå Ängeln-certifiering som av många anses vara den ledande miljömärkningen.

Genom certifiering av våra produkter inom skrivar- och scannerlösningar enligt Blå Ängelns miljömärkningskriterier uppfyller många av våra produkter de senaste och mest krävande hållbarhetskraven. För en fullständig lista över certifierade produkter, klicka nedan.

blueangel

Gröna produkter

I samband med vårt produktutvecklingsarbete fastställer Sharp specifika mål enligt Sharps standardformulär för Gröna Produkter (GP), som baseras på Sharps interna GP-riktlinjer.

Hands holding a cartoon

Miljöledningssystem

Från designstadium och tillverkning till återvinning av uttjänta produkter granskar vi via vårt miljöledningssystem noggrant alla områden där vi direkt eller indirekt påverkar miljön.

A field with trees

Rättvisa och opartiska upphandlingsrutiner

Sharp säkerställer hållbar tillväxt och lönsamhet för såväl det egna företaget som dess leverantörer genom att med god marginal uppfylla fastställda krav på kvalitet, pris och leveranser avseende komponenter och material. Sharp arbetar också för att uppfylla sitt sociala ansvar inom många olika områden i hela upphandlings- och leveranskedjan.

A stack of boxes next to a plane and a truck