Illustration in front of green scenery
Illustration in front of green scenery

Hållbarhet

Vi på Sharp tar hållbarhet på stort allvar. För oss är det viktigt att ta vara på resurserna och bevara miljön under en produkts hela livscykel och samtidigt ta socialt ansvar.

Sharps vision för hållbarhet

Sharp Eco Vision 2050 är en långsiktig hållbarhetsvision som är baserad på vår miljöpolicy från 1992, "Skapa ett miljömedvetet företag baserat på uppriktighet och kreativitet”.

Vi ska arbeta för att uppnå en hållbar miljö med långsiktiga mål och cirkulär ekonomi.

 

Leaves

Blå Ängeln

Vi på Sharp anser att det är mycket viktigt att utveckla vårt miljöhållbarhetsarbete. För att harmonisera med hela vår europeiska organisation har vi nu tagit ett nytt steg för framtiden genom Blå Ängeln-certifiering som av många anses vara den ledande miljömärkningen.

Genom certifiering av våra produkter inom skrivar- och scannerlösningar enligt Blå Ängelns miljömärkningskriterier uppfyller många av våra produkter de senaste och mest krävande hållbarhetskraven. För en fullständig lista över certifierade produkter, klicka nedan.
 

blueangel

Policyer och certifieringar

Från designstadium och tillverkning till återvinning av uttjänta produkter granskar vi via vårt miljöledningssystem noggrant alla områden där vi direkt eller indirekt påverkar miljön.

A field with trees

Rättvisa och opartiska upphandlingsrutiner

Sharp säkerställer hållbar tillväxt och lönsamhet för såväl det egna företaget som dess leverantörer genom att med god marginal uppfylla fastställda krav på kvalitet, pris och leveranser avseende komponenter och material. Sharp arbetar också för att uppfylla sitt sociala ansvar inom många olika områden i hela upphandlings- och leveranskedjan.

A stack of boxes next to a plane and a truck

Gröna produkter

I samband med vårt produktutvecklingsarbete fastställer Sharp specifika mål enligt Sharps standardformulär för Gröna Produkter (GP), som baseras på Sharps interna GP-riktlinjer.

Hands holding a cartoon