Hållbarhet

Hållbarhet

Här kan du hitta information om vårt hållbarhetsarbete. Hittar du inte informationen du behöver?

Kontakta oss

Vision & projekt

Våra projekt inom hållbarhet utgår ifrån vår vision Sharp Eco Vision 2050. Vi arbetar både globalt och lokalt för att främja ett hållbart samhälle.  

Hållbarhet och Sharp

Inköps- och upphandlingsrutiner med leverantörer

Sharp säkerställer hållbar tillväxt och lönsamhet för såväl det egna företaget som dess leverantörer genom att uppfylla och ställa krav på kvalitet, pris och leveranser avseende komponenter och material. 

Sharp arbetar för att uppfylla sitt sociala och miljömässiga ansvar inom olika områden i hela upphandlings- och leveranskedjan.

Hållbarhet och Sharp

Våra miljöriktlinjer

I vårt utvecklingsarbete fastställer Sharp specifika mål och riktlinjer kring miljö för våra produkter.

Sharp och hållbarhet

Kemikalier

Här kan du läsa mer om vårt ansvar för användandet av kemiska ämnen.

Sharp hållbarhet