Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: september 2022

1. Introduktion

På Sharp Business Systems Sverige AB (”vi”, ”oss”, ”Sharp”) tar vi din integritet på allvar.

Detta integritetsmeddelande förklarar hur Sharp samlar in och använder personuppgifter och beskriver de rättigheter du har med avseende på dina personuppgifter.

Som ansvarsfull organisation har vi implementerat ett flertal tekniska och organisationsmässiga åtgärder för maximalt skydd av personuppgifter som behandlas av oss i syfte att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och landsspecifika lagar avseende skydd av personuppgifter.

Sharp behandlar personuppgifter för en mängd olika syften. Vi samlar in dessa uppgifter direkt från dig, till exempel om du anlitar oss för att tillhandahålla tjänster direkt till dig, eller så kan vi också få dina personuppgifter från offentligt tillgängliga källor (t ex LinkedIn), eller behandla dina uppgifter i samband med att vi tillhandahåller tjänster till din arbetsgivare (som vår kund).

Detta integritetsmeddelande är avsett att täcka alla aspekter och scenarier för hur Sharp behandlar personuppgifter och det kompletteras ytterligare av mer specifika integritetsmeddelanden som tillhandahålls till dig vid den tidpunkt då dina personuppgifter samlas in, där så är lämpligt.

2. Personuppgiftsansvariges namn och adress

Den personuppgiftsansvarige för allmänna dataskyddsförordningen, övriga lagar för integritetsskydd inom EU samt andra förordningar relaterade till datasäkerhet är:

Sharp Business Systems Sverige AB

Tel: +46 8 634 36 00

E-post: GDPR.SBSSE@Sharp.eu (för frågor om datasäkerhet)

Webbplats: https://www.sharp.se/

Vi har dessutom en sekundär personuppgiftsansvarig för denna webbplats:

Sharp Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Tyskland

Tel: +49 (0)40 2376-0

E-post: DSchott@intersoft-consulting.de

Observera att respektive organisation inom Sharp i Europa är en självständig personuppgiftsansvarig och du bör kontrollera sekretesspolicyn på den lokala webbplatsdomänen (t ex sharp.co.uk, sharp.fr, sharp.de) som du besöker eller där du är bosatt.

I egenskap av personuppgiftsansvarig organisation ansvarar vi för hur vi arkiverar, använder och skyddar personuppgifter. Dessutom är vi skyldiga att svara på förfrågningar avseende användningen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss enligt nedan:

E-post: GDPR.SBSSE@Sharp.eu

Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt med alla frågor och förslag om datasäkerhet.

3. Dataskyddsföreträdare

Enligt artikel 27 i Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning (UK GDPR) måste organisationer som inte är etablerade i Storbritannien (UK) utse en företrädare i Storbritannien om de omfattas av UK GDPR.

Sharp Business Systems Sverige AB kan komma att utföra behandlingsaktiviteter som omfattas av den brittiska dataskyddsförordningen. Sharp Business Systems Sverige AB har därför utsett en företrädare i enlighet med den brittiska dataskyddsförordningen för att agera på deras vägnar om och när de utför databehandlingsaktiviteter som omfattas av den brittiska dataskyddsförordningen, i enlighet med artiklarna 13 och 14 i den brittiska dataskyddsförordningen. Ett sådant utnämnande är inte avsett att vara ett erkännande av att den brittiska dataskyddsförordningen är tillämplig på någon av deras behandlingsaktiviteter.

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsföreträdare är:

Sharp Electronics Europe Ltd., som är registrerat i England och Wales och har sitt säte på 4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1EZ.

E-post: DPOEurope.SEE@sharp.eu

4. Personuppgifter

Detta integritetsmeddelande omfattar alla personuppgifter som behandlas av Sharp. ”Personuppgifter” innebär all information om en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare, till exempel ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter eller en online-identifierare. Personuppgifter avser också en eller flera faktorer som är specifika för en individs fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Det omfattar också känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av uppgifter enligt GDPR), inklusive:

 • Ras eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk tro
 • Medlemskap i en fackförening
 • Genetiska uppgifter
 • Biometriska uppgifter
 • Fysisk eller psykisk hälsa eller tillstånd
 • Sexliv eller sexuell läggning

Känsliga personuppgifter omfattar även personuppgifter som rör brottmålsdomar och brott.

5. Vilka uppgifter behandlas?

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto hos oss, köper produkter eller tjänster av oss, fyller i formulär som vi tillhandahåller, skickar en rapport eller ett meddelande avseende våra produkter eller tjänster, kontaktar oss via telefon eller e-post eller på annat sätt kommunicerar med oss direkt.

Nedan definieras de typer av personuppgifter som behandlas av oss beroende på de omständigheter under vilka personuppgifterna samlas in. Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

5.1. Besökare på vår webbplats

Personuppgifter om dig som vi samlar in när du besöker vår webbplats kan delas in i två kategorier:

1) Uppgifter som du lämnar direkt

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar frivilligt på vår webbplats, till exempel när du fyller i onlineformulär för att kontakta oss, prenumererar på ett nyhetsbrev, använder någon av våra prenumerationer online för att ta emot marknadskommunikation från oss, deltar i undersökningar eller registrerar dig för evenemang som vi anordnar. De uppgifter om dig som vi samlar in omfattar det följande:

 • Namn
 • Titel, nivå eller funktion, roll
 • Företag eller organisation
 • Företagsuppgifter
 • Kontaktuppgifter inklusive primär e-postadress, e-postadress och telefonnummer
 • Demografiska uppgifter, t.ex. bransch, land, postnummer, preferenser och intressen
 • Andra uppgifter som är relevanta för kundundersökningar eller liknande undersökningar
 • Uppgifter som är relevanta för att tillhandahålla våra tjänster till dig
 • Alla andra personuppgifter som du frivilligt väljer att lämna till oss

Vi samlar inte avsiktligt in uppgifter som tillhör känsliga kategorier, såvida du inte tillhandahåller sådana uppgifter till oss. Även om det kan finnas fritextfält på webbplatsen där du kan skriva in information har vi inte för avsikt att behandla känslig information. Du bör därför avstå från att lämna sådana uppgifter. Om du väljer att lämna känsliga personuppgifter på detta sätt bekräftar du att du samtycker till att dessa känsliga uppgifter samlas in och behandlas.

2) Automatiskt insamlade uppgifter

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in vissa personuppgifter från din enhet, t.ex. din IP-adress, enhetstyp, unikt identifikationsnummer för enheten, webbläsartyp, bred geografisk plats (t.ex. land eller stad) och annan teknisk information. Vi kan också samla in uppgifter om hur du och din enhet har interagerat med innehållet på vår webbplats, t.ex. klickade länkar och information. Vi samlar in dessa uppgifter för att få en bättre förståelse för besökarna på vår webbplats, varifrån de kommer och vilket innehåll på våra webbplatser som är av intresse för dem. Dessa uppgifter kan också användas för analys- och kvalitetssyften. Ytterligare information om hur Sharp använder automatiskt insamlade uppgifter, inklusive cookies och annan liknande spårningsteknik, finns i vår cookiepolicy https://www.sharp.se/cookies

Vår webbplats använder också olika plugins för sociala medier, se avsnitt 4.6 för mer information om hur de används.

5.2 Kunder 

När du anlitar oss för att tillhandahålla tjänster till dig samlar vi in och använder personuppgifter för giltiga affärssyften i samband med tillhandahållandet av tjänster till dig. Som en del av en sådan tjänst kan Sharp också behandla personuppgifter om personer som inte är våra kunder direkt (t.ex. anställda, kunder eller leverantörer till våra kunder).

Huvuddelen av de personuppgifter som vi samlar in och använder för att tillhandahålla våra tjänster tillhandahålls frivilligt av våra kunder. I de fall sådana uppgifter kan beröra personer som inte är Sharps direkta kunder inhämtar vi en bekräftelse från vår kund som bekräftar att de har befogenhet att överlämna uppgifterna till oss för laglig vidare behandling.

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Grundläggande uppgifter, t.ex. ditt namn, företaget du arbetar för, din befattning och din relation till en person
 • Kontaktuppgifter, t.ex. postadress, e-postadress och telefonnummer
 • Finansiella uppgifter, inklusive alla uppgifter för att underlätta betalningar mellan parterna
 • Alla andra personuppgifter om dig eller andra tredje parter som du lämnar till oss för att ta emot våra tjänster

5.3 Kontakter i våra CRM-system

Vi behandlar personuppgifter om våra affärskontakter (t.ex. befintliga, tidigare eller potentiella kunder, inklusive personer som är anställda av dem och andra affärskontakter) i våra CRM-system för hantering av klientrelationer.

Våra CRM-system ger stöd till verksamheten och underlättar vår marknadsföring. Sharp använder de uppgifter som registreras i sådana system för att dela med sig av information om Sharps produkter, marknadsföringsmaterial, undersökningar och inbjudningar till evenemang samt för allmänna syften rörande administration av kundrelationen.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter i våra CRM-system:

 • Namn, befattning, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer
 • Namnet på den arbetsgivare eller organisation som personen är knuten till
 • Marknadsföringspreferenser
 • Svar på inbjudningar och bekräftelser på deltagande i evenemang
 • Alla andra uppgifter som frivilligt lämnas av dig i samband med vår affärsrelation

Vi samlar inte avsiktligt in uppgifter i känsliga kategorier, såvida du inte ger oss sådana uppgifter (t.ex. särskilda dietkrav som avslöjar religiös tillhörighet eller eventuella matallergier) vid deltagande i ett av våra evenemang. Insamling av sådana uppgifter kommer att omfattas av särskilda sekretessmeddelanden som är relevanta för det evenemang du deltar i.

5.4 Deltagare i Sharps evenemang

Vi behandlar personuppgifter om deltagare i evenemang som anordnas av Sharp, inklusive möten, konferenser, utbildningstillfällen och webbseminarier. Vi kan använda olika applikationer och onlineplattformar för att hantera registreringsprocesser för evenemang. Beakta deras egna sekretessmeddelanden och läs dessa noggrant när du tillhandahåller personuppgifter för att delta i evenemanget.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter (i den mån de gäller ett specifikt evenemang):

 • Namn, ålder eller födelsedatum
 • Uppgifter om klientpersonal (hem-, kontors- och företagsuppgifter)
 • Kredit- eller betalkortsnummer
 • Uppgifter om kunden (hem-, kontors- och företagsuppgifter)
 • E-postadress
 • Kön
 • Hem eller annan fysisk adress
 • Arbetsgivarnas namn
 • Roll (yrkestitel)
 • Passnummer
 • Telefon- eller faxnummer

Vi samlar inte avsiktligt in uppgifter i känsliga kategorier, såvida du inte ger oss sådana uppgifter (t.ex. särskilda dietkrav som avslöjar religiös tillhörighet eller eventuella matallergier eller andra uppgifter om din hälsa som är nödvändiga för att ge stöd till deltagarna och underlätta deras deltagande i evenemang som Sharp anordnar).

Sharp kan i samband med sina evenemang fotografera samt göra inspelningar av ljud eller video på offentliga områden. Efter evenemanget kan inspelningarna redigeras ytterligare innan de publiceras eller distribueras i marknadsföringssyfte.

5.5 Personer som använder våra plattformar och applikationer

Vi ger externa användare, inklusive våra kunder och deras slutanvändare, tillgång till olika applikationer som förvaltas av oss, t.ex. vår partnerportaltjänst eller vår tjänst för onlineutbildning (Academy). Alla personuppgifter som samlas in via dessa applikationer (namn, e-postadress, uppgift och tid för registrering, etc.) registreras i syfte att tillhandahålla den aktuella tjänsten till individerna, verifiera användarens identitet och tillhandahålla säker inloggning till en säker webbmiljö. Sharp kan därmed även ge eller neka tillträde till en tjänst till följd av missbruk av denna. Alla tredjepartsapplikationer som tillhandahålls av Sharp omfattas av deras egna sekretessmeddelanden. Bekanta dig med deras innehåll och läs dem noggrant när du använder våra plattformar och applikationer.

5.6 Personer som besöker våra webbplatser för sociala medier och interagerar med våra verktyg på sociala medier

Webbplatser för sociala medier

Sharp använder olika plattformar i sociala medier för rekrytering, marknadsföring och affärsutveckling. Vi använder sociala medier för att annonsera rekryteringsmöjligheter hos Sharp och för att marknadsföra produkter, tjänster och varumärke.

Observera att Sharp ansvarar för det innehåll som publiceras på sociala medieplattformar, men att Sharp inte ansvarar för hanteringen och administrationen av sociala medieplattformar. Du bör alltid bekanta dig med och noggrant läsa igenom alla juridiska villkor och sekretessvillkor som dessa sociala medieplattformar har infört. Vid frågor om hur den sociala medieplattformen använder dina uppgifter bör du ta direktkontakt med plattformsleverantören.

Under vissa omständigheter kan Sharp få aggregerade data från dessa leverantörer av sociala medieplattformar, t.ex. antalet ”gillanden” som svar på Sharps publicerade innehåll och inlägg, antalet besökare som engagerar sig i våra inlägg eller information om klickade länkar och nedladdat innehåll.

Plugins för sociala medier

Plugins för sociala medier finns också på vår webbplats, t.ex. en särskild knapp som gör det möjligt för webbplatsen att upprätta en direktanslutning till den relevanta servern för den sociala medieplattformen. Som ett resultat av en sådan direktanslutning kommer den sociala medieleverantören att informeras om den relevanta sidan på vår webbplats som utlöste länken. Om du vill förhindra sådan delning bör du se över dina inställningar på dina sociala mediekonton innan du besöker vår webbplats, eftersom Sharp inte har något inflytande över hur data samlas in via plugins för sociala medier.

Vår webbplats använder följande plugins och widgets:

Twitter

Funktioner från Twitter-tjänsten har integrerats i vår webbplats. När du använder Twitter och retweet-funktionen kopplas de webbplatser som du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Om du inte är inloggad på ditt Twitter-konto ännu visas Twitters inloggningssida där du kan ange dina inloggningsuppgifter vid klick på en Twitter-knapp. Även i samband med detta överförs uppgifter till Twitter. Vi vill påpeka att vi inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de kommer att användas av Twitter.

Mer information finns i Twitters sekretesspolicy.

YouTube

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Om du besöker en av våra sidor som har en YouTube-plugin utgör detta en anslutning till YouTube-servrarna. Här får YouTube-servern information om vilka sidor som du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan du koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Om du inte är inloggad ännu visas YouTubes inloggningssida där du kan ange dina inloggningsuppgifter vid klick på en YouTube-knapp.

Mer information finns i Googles sekretesspolicy.

LinkedIn Lead Gen-formulär

Sharp använder LinkedIn Lead Gen-formulär för innehåll som Sharp sponsrar samt sponsrade LinkedIn Inmails för rekrytering, affärsutveckling och marknadsföringskampanjer. När LinkedIn-medlemmar klickar på Sharps annons visas ett formulär som är förifyllt med information från deras LinkedIn-profil, t.ex. namn, kontaktuppgifter, företagsnamn, tjänsteställning, befattning och plats. Så snart en LinkedIn-medlem skickar in ett lead-formulär ansluts de till Sharp.

Klicka här för LinkedIns sekretesspolicy.

Google Maps

Vår webbplats använder karttjänsten Google Maps via ett gränssnitt för applikationsprogrammering (API).

För att använda Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna uppgift överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring.

Mer information finns i Googles sekretesspolicy.

5.7 Personer som kontaktar Sharp via e-post

Sharp använder en rad olika verktyg för att upprätthålla säkerheten i vår IT-infrastruktur, inklusive våra e-postsystem. Exempel på sådana verktyg är:

 • System som skannar inkommande e-post till mottagare hos Sharp för att upptäcka misstänkta bilagor och webbadresser, för att förhindra attacker med skadlig kod
 • Verktyg för detektering av end point-hot för att upptäcka skadliga attacker
 • Verktyg som blockerar visst innehåll eller vissa webbplatser

Om du kommunicerar via e-post med en mottagare hos Sharp kommer din e-post att skannas av de verktyg som Sharp använder för att upprätthålla säkerheten i sin IT-infrastruktur, vilket kan resultera i att innehållet kan läsas av annan behörig personal hos Sharp än den avsedda mottagaren.

5.8 Arbetssökande

Vi behandlar i rekryteringssyfte personuppgifter för att underlätta administrationen av våra lediga anställningar och för att matcha din kompetens, erfarenhet och utbildning med specifika roller som Sharp erbjuder. Sådana uppgifter kan samlas in direkt från kandidaten eller om kandidaten från andra tredje parter.

Generellt sett samlar vi in följande typer av personuppgifter:

 • CV/meritförteckningar
 • identitetshandlingar
 • akademiska betyg
 • arbetshistorik
 • uppgifter om anställning och referenser.

Dessa uppgifter lämnas vidare till berörda chefer och personer som är involverade i rekryteringsprocessen för att de ska kunna besluta om de ska bjuda in dig till en intervju. Sharp kommer att samla in ytterligare uppgifter om du bjuds in till intervju (eller motsvarande) och därefter. Sådana uppgifter omfattar intervjuanteckningar, bedömningsresultat, återkoppling och information om erbjudandet.

Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi också samla in uppgifter av särskild kategori från sökanden när vi har en arbetsrättslig skyldighet att göra det. Dessa uppgifter är relevanta för den framtida arbetsmiljön hos Sharp eller för framtida anställningsförmåner, eller med personens uttryckliga samtycke, när det är tillåtet enligt lag att samla in sådan information.

Våra rekryteringsverktyg och webbplatser innehåller egna sekretessmeddelanden som förklarar varför och hur personuppgifter samlas in och behandlas i dessa applikationer. Vi uppmuntrar personer som använder våra rekryteringsverktyg och webbplatser att ta del av de sekretessmeddelanden som finns i dessa verktyg och webbplatser.

5.9 Leverantörer  

Vi behandlar personuppgifter om våra leverantörer (inklusive underleverantörer och personer som är knutna till våra leverantörer) för att hantera vår relation och vårt kontrakt och för att ta emot tjänster från våra leverantörer.

De personuppgifter som vi behandlar är i allmänhet begränsade till kontaktinformation (namn, arbetsgivarens namn, telefon, e-post och andra kontaktuppgifter) och finansiell information, inklusive betalningsrelaterad information.

5.10 Besökare vid Sharps kontor

När du besöker ett Sharp-kontor behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla dig vissa resurser (t.ex. åtkomst till våra byggnader och konferensrum eller Wi-Fi), för att kontrollera åtkomsten till våra byggnader och för att skydda våra kontor, personal, varor och konfidentiell information (t.ex. med hjälp av övervakningskameror).

De personuppgifter som vi samlar in är i allmänhet begränsade till ditt namn, dina kontaktuppgifter, din plats och den tidpunkt då du passerar in i och ut från vårt kontor.

Besöksregister och passerkort

Vi kräver att besökare vid våra kontor skriver in sig i receptionen och vi behåller detta register över besökare under en kort tid. Besökare vid våra kontor får ett tillfälligt passerkort för åtkomst till kontoret. Våra besöksregister kommer att användas för att kontrollera att passerkort återlämnas, för att undersöka en säkerhetsincident och vid nödsituationer (t.ex. om ett kontor måste evakueras).

Wi-Fi

Vi övervakar och loggar trafiken i våra Wi-Fi-nätverk. Detta gör det möjligt för oss att se begränsad information om en användares nätverksbeteende, men det innebär också att vi åtminstone kan se käll- och destinationsadresserna som användaren ansluter från och till.

Övervakningskameror

Sharp använder övervakning med övervakningskameror när det är tillåtet enligt lag. Bilder från övervakningskameror lagras på ett säkert sätt och med åtkomst endast om det finns ett behov av att veta (t.ex. för att undersöka en incident).

6. Syften och rättsliga grunder för behandling

Vi begränsar insamling av personuppgifter till endast sådana som är absolut nödvändiga för att vi ska kunna utföra våra lagliga eller affärsmässiga åtaganden. I vissa fall kan emellertid tillhandahållande av personuppgifter till viss del krävas av lagenliga orsaker (till exempel skatteregler), som del av avtalsmässiga förhandlingar eller som del av en tillhandahållen tjänst.

Nedan beskrivs:

 • syftena med insamling av dina personuppgifter och;
 • den rättsliga grund som tillåter oss att behandla dina personuppgifter

 

 

Typ av uppgifter

Syfte med behandling

Rättslig grund för behandling

1.

Besökare på sharp.eu

 • För att administrera och hantera vår webbplats, bland annat för att bekräfta och autentisera din identitet och förhindra obehörig åtkomst till begränsade områden på vår webbplats.
 • För att anpassa och berika din webbupplevelse genom att visa innehåll som med större sannolikhet är relevant och av intresse för dig
 • För att analysera uppgifter om besökare på vår webbplats
 • För att avgöra vilket företag, organisation, institution eller myndighet som du arbetar för eller som du på annat sätt är associerad med
 • För att utveckla vår verksamhet och våra tjänster
 • För att tillhandahålla dig marknadskommunikation
 • För att genomföra benchmarking och dataanalys (t.ex. rörande användningen av vår webbplats och demografiska analyser av besökare på vår webbplats)
 • För att förstå hur besökare använder funktionerna på vår webbplats
 • För att övervaka och upprätthålla efterlevnaden av tillämpliga användarvillkor
 • För att genomföra kvalitets- och riskhanteringsgranskningar
 • Alla andra syften för vilka du har lämnat information till Sharp
 • Vårt legitima intresse av att effektivt leverera information och tjänster till dig, och att våra verksamheter fungerar effektivt och lagligt
 • Vårt legitima intresse av att utveckla och förbättra vår webbplats och din användarupplevelse
 • Besökarens uttryckliga samtycke

 

2.

Kunder

 • För att tillhandahålla tjänster till dig
 • För att administrera vår relation och upprätthålla avtalsrelationer
 • För redovisnings- och skattesyften
 • För marknadsföring och affärsutveckling
 • För att uppfylla våra lagstadgade och rättsliga skyldigheter
 • För att etablera, utöva eller försvara juridiska rättigheter
 • För historik- och statistiksyften

 

 • • Fullgörande av ett avtal
 • • Vårt legitima intresse av att effektivt leverera information och tjänster till dig, och att våra verksamheter fungerar effektivt och lagligt
 • • Vårt legitima intresse av att uppfylla ett avtal mellan dig och Sharp

3.

Kontakter i våra CRM-system

• För att ge dig information om våra produkter och tjänster

• För marknadsföring och affärsutveckling

• För att administrera vår relation och upprätthålla avtalsrelationer

 

• Affärskontaktens uttryckliga samtycke

• Vårt legitima intresse av att hantera relationen med våra affärskontakter och tillhandahålla information om Sharp, våra tjänster och de evenemang som vi anordnar

4.

Deltagare i Sharps evenemang

• För att ge dig information om våra produkter och tjänster

• För marknadsföring och affärsutveckling

• För att administrera deltagandet i evenemanget och stödja det

 

• Deltagarens uttryckliga samtycke

• Vårt legitima intresse av att organisera evenemang och hantera registreringsprocessen för sådana evenemang.

• Vårt legitima intresse av att skydda vår personal, våra tillgångar och vår information samt att förhindra att obehöriga personer får åtkomst till de av Sharps evenemang som genomförs utanför vår anläggning.

• Vårt legitima intresse av att tillhandahålla information om Sharp, våra tjänster och evenemang som vi organiserar

 

5.

Personer som använder våra plattformar och applikationer

• För att administrera vår relation och upprätthålla avtalsrelationer

• För att underlätta tillgången till våra plattformar och applikationer

 

• Vårt legitima intresse av att effektivt leverera information och tjänster till dig, och att våra verksamheter fungerar effektivt och lagligt

• Vårt legitima intresse av att uppfylla ett avtal mellan dig och Sharp

• Uttryckligt samtycke från plattformens/applikationens slutanvändare

 

6.

Personer som besöker våra webbplatser för sociala medier samt plugins och verktyg för sociala medier

• För att ge dig information om våra produkter och tjänster

• För marknadsföring och affärsutveckling

• För rekrytering och för att främja varumärket Sharp

 

• Vårt legitima intresse av att främja Sharps tjänster och varumärke

• Vårt legitima intresse av att attrahera, identifiera och hitta talanger

• Vårt legitima intresse av att förbättra din upplevelse av webbplatsen och optimera våra tjänster

 

7.

Personer som kontaktar Sharp via e-post

• För att ge dig en lösning på din fråga eller begäran

• För informationssäkerhetssyften

• Vårt legitima intresse av att skydda vår IT-infrastruktur mot obehörig åtkomst eller dataläckage

• Vårt legitima intresse av att analysera e-posttrafik

 

8.

Arbetssökande

• För rekryterings- och talangförsörjningssyften

• För att underlätta urval och introduktion av arbetssökande

• För att uppfylla våra lagstadgade och rättsliga skyldigheter

• För att etablera, utöva eller försvara juridiska rättigheter

• För att administrera ditt konto under hela ansökningsprocessen, inklusive utförandet av eventuella bakgrundskontroller, i förekommande fall

• För statistiksyften

 

• Den sökandes uttryckliga samtycke

• Vårt legitima intresse av att attrahera, identifiera och hitta talanger

• Vårt legitima intresse av att behandla och hantera ansökningar för roller hos Sharp, inklusive gallring och urval av sökanden

• Vårt legitima intresse av att anställa och ta emot sökanden genom att ge ett erbjudande till framgångsrika sökanden och genomföra kontroller före anställning

• Vårt legitima intresse av att hantera våra karriärwebbplatser (inklusive statistiska analyser)

• Uppfyllande av en skyldighet enligt lagar eller andra författningar (när vi utför bakgrundskontroller för att garantera att en sökande är behörig att arbeta)

 

9.

Leverantörer

• För hantering av vår relation och vårt avtal, inklusive administration av betalningar och indrivning av skulder

• För att uppfylla våra lagstadgade och rättsliga skyldigheter

• För att etablera, utöva eller försvara juridiska rättigheter

 

• Fullgörande av ett avtal

• Uppfyllande av en skyldighet enligt lag eller annan författning

• Vårt legitima intresse av att hantera betalningar, avgifter och kostnader samt att samla in och driva in pengar som annan är skyldig Sharp

• Vårt legitima intresse av att skydda Sharp mot att oavsiktligt hantera vinning från brottslig verksamhet eller bidra till annan olaglig eller bedräglig verksamhet

10.

Besökare vid Sharps kontor

• För administration av besökares tillträde till Sharps lokaler

• För att skydda och skydda våra lokaler, anställda och information

• För att uppfylla våra lagstadgade och rättsliga skyldigheter

• För att etablera, utöva eller försvara juridiska rättigheter

 

• Vårt legitima intresse av att skydda våra kontor, personal, varor och konfidentiella information

• Vårt legitima intresse av att förebygga och upptäcka brott samt att etablera, utöva och försvara rättsliga anspråk

7. Hur vi delar dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med följande parter:

 • Vår personal: Dina personuppgifter är tillgängliga för vår personal, men endast när detta är nödvändigt med avseende på deras arbetsuppgifter.
 • Företag i samma koncern som Sharp: I syfte att tillhandahålla tjänster till dig.
 • Partner och återförsäljare: I syfte att besvara frågor om produkter och tjänster som inte tillhandahålls direkt av Sharp.
 • Externa tjänsteleverantörer: Sharp använder externa tjänsteleverantörer för att assistera med exempelvis informationsteknik och andra administrativa stödtjänster. Våra tjänsteleverantörer är avtalsmässigt bundna att upprätthålla lämpliga säkerhets- och dataskyddsnivåer.
 • Brottsbekämpande organ och tillsynsmyndigheter: om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetskrav.

8. Förändringar av företagets ägande och styrning

Vi kan komma att överföra, sälja eller överlåta någon av de uppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy till tredje part som en följd av en försäljning, fusion, konsolidering, förändring av styrningen, överföring av tillgångar eller omorganisation av verksamheten. Om vi är involverade i en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kommer vi alltid att behandla dina uppgifter i enlighet med dina rättigheter och friheter och med förbehåll för sekretessavtal mellan parterna.

9. Överföring av personuppgifter

Sharp-företagen är verksamma på olika platser runt om i världen. Vissa delar av vår interna infrastruktur är centraliserad, vilket inkluderar tillhandahållande av informationstekniktjänster. Vi kan också överföra personuppgifter till tredje parter (och deras dotterbolag) som tillhandahåller de ovan nämnda anknutna tjänsterna till Sharp.

Dina personuppgifter kommer därför ibland att överföras utanför den jurisdiktion där de samlades in och lagrades. Detta inkluderar länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Förenade kungariket (UK). När en sådan överföring krävs inför vi lämpliga säkerhetsåtgärder och rättsliga åtgärder för att garantera säkerheten och tryggheten för personuppgifter. Sharp har implementerat lämpliga avtal för överföring av data inom koncernen, vilket ger ett juridiskt bindande och verkställbart åtagande att skydda alla personuppgifter inom Sharps företagsgrupp. När personuppgifter överförs till en tredjepartsleverantör säkerställer vi också till att juridiskt bindande avtalsskydd har inrättats i enlighet med GDPR och andra tillämpliga dataskyddslagar.

10. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

• Att få tillgång till de personuppgifter som Sharp har om dig

• Att få dina personuppgifter rättade, till exempel om de är ofullständiga eller felaktiga

• Att när som helst avstå från mottagande av marknadskommunikation

• Att begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter eller begära att personuppgifter raderas (under vissa omständigheter och i enlighet med tillämplig lag)

• Att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till Sharp i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (så kallad ”dataportabilitet”), i enlighet med gällande lagar

• Om du frivilligt har lämnat personuppgifter eller på annat sätt samtyckt till att de används, har du rätt att återkalla ditt samtycke

• Rätten att klaga till en dataskyddsmyndighet

Om du vill utöva dina rättigheter till något av ovanstående eller lämna ett klagomål om en påstådd överträdelse av dataskyddslagen, kontakta oss på GDPR.SBSSE@Sharp.eu

11. Säkerhet

Sharp har infört lämplig organisatorisk och teknisk styrning för att skydda sekretessen och säkerheten för den information som företaget får i sin verksamhet. Tillgången till sådan information är begränsad, och det finns riktlinjer och förfaranden som är utformade för att skydda informationen från förlust, missbruk och otillbörligt avslöjande.

12. Behålla

Vår policy är att endast behålla personuppgifter så länge som de behövs för de syften som beskrivs i avsnitt 5 i denna sekretesspolicy ”Syften och rättsliga grunder för behandling”. Notera att lagringsperioderna varierar i olika jurisdiktioner och fastställs i enlighet med lokala lagstadgade och yrkesmässiga lagringskrav.

13. Uppdateringar av denna policy

Vi kan tid efter annan komma att uppdatera denna sekretesspolicy om vi förändrar vårt sätt att behandla personuppgifter (till exempel om vi implementerar nya system eller rutiner som medför ny användning av personuppgifter), eller behöver förtydliga någon information i detta tillkännagivande. Gjorda ändringar kommer att vara i samklang med gällande personuppgiftslagar.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om det finns någon uppdatering av detta tillkännagivande. Vi kommer även att informera dig direkt när någon ändring görs, i det fall vi enligt lag är skyldiga att göra detta.