Kvinna jobbar på en arbetsplats med hybridarbete

Hybridarbete & distansarbete

Jobbar dina medarbetare från kontoret, hemma eller utomlands? Här samlar vi både tips och information om hybridarbete.

Kontakta oss

Vad är hybridarbete?

Hybridarbete är ett arbetssätt som är en kombination av att arbeta på ett klassiskt kontor och på annan ort (exempelvis hemifrån). Hybridarbete har sedan pandemin blivit en naturlig del av många företags arbetsmodell. Många beslutsfattare ställer sig frågan hur hybridarbetet påverkar företagets effektivitet.

I vår undersökning visade det sig att en fjärdedel (22 %) av de små och medelstora företagen anser att teamen var mindre produktiva när de arbetade hemifrån. Men det behöver inte innebära en återgång till kontoret på heltid. Baserat på resultat från undersökningen¹ från europeiska små och medelstora företag, har vi skapat en uppsättning resurser för att hjälpa företagsledare att öka moralen, produktiviteten och de tekniska färdigheterna under hybridarbete. Så att du kan behålla fördelarna med delvis distansarbete samtidigt som du minimerar nackdelarna.

Hybridarbete: så skapar du en effektiv arbetsmodell

Vi tipsar om hur du skapar en effektiv arbetsmodell med hybridarbete i fokus.

Hybridarbete

Hybridarbete & Produktivitet

25%

En fjärdedel av de europeiska små och medelstora företagen menar att förmågan att använda programvara är en av de största utmaningarna för produktiviteten vid hybridarbete.

27%

27 % av de europeiska små och medelstora företagen säger att bristen på Office 365-kunskaper påverkar produktiviteten.

32%

32 % av de europeiska små och medelstora företagen säger att utrustningen på hemmakontoret kan ha en negativ inverkan på produktiviteten.

23%

23 % av de europeiska små och medelstora företagen säger att problem med tekniken vid hybridarbete är en stor utmaning.

35%

Över en tredjedel (35 %) av de europeiska små och medelstora företagen uppgav att medarbetarnas bredbandsproblem påverkar produktiviteten.

Tjänster och produkter för ett effektivt hybridarbete

Vi har ett brett utbud av tjänster och produkter som gör att du kan utnyttja alla möjligheter som hybridarbete medger; skärmar, mötesrumsteknik och tillhörande mjukvara. 

 

Hybridarbete möte

¹ 2023 research conducted with 5770 Professionals within SMEs from the UK, Sweden, Netherlands, Switzerland, Germany, France, Italy, Spain, Austria, Poland and Belgium (IT Decision Makers and people who are responsible for purchasing IT within the company)