Group of children in classroom with display-Audio Visual-Lifestyle-Banner
Group of children in classroom with display-Audio Visual-Lifestyle-Banner

Klassrum

Interaktiva skärmar är pedagogiska verktyg för skolor, högskolor och universitet

Dela och inspirera med smart klassrumsteknik

Från tidiga skolår är lärare och klassrum navet för barns lärande. Genom att använda bra pedagogiska hjälpmedel kan lärare i alla utbildningsnivåer både förmedla kunskap och låta elever och studenter utvecklas. Klassrummet ska vara en miljö för fakta, samarbete och kreativitet. 

 

 

 

Innovativ teknik för klassrummet

Med hjälp av vår användarvänliga teknik och mjukvarulösningar kan elever och lärare tryggt och naturligt använda smarta, interaktiva skärmar. Med BIG PAD-skärmar kan de göra presentationer och dela information på ett enkelt, roligt och interaktivt sätt som bidrar till samarbete och utveckling.

 

Three students working on interactive display-Audio Visual-Product

Samarbeta och lyssna

Elever får lära sig tidigt värdet av lagarbete, och en interaktiv skärm uppmuntrar och inspirerar till samarbete. Genom att information kan enkelt läggas till, visas och modifieras kan presentationer och grupparbeten göras på ett nytt sätt och underlätta lärande.

Smartare teknik i klassrummet kan stärka gruppkänslan i undervisningen och inspirera till och med den mest motvillige att träda fram och dela med sig till klassen. 

Sharp kan bidra till en roligare och mer fokuserad undervisning

Arbeta mer interaktivitet i undervisningen och utforska våra AV-utrustningar. Upptäck hur alla kan bli mera engagerade och fokuserade med visuella hjälpmedel.

Young students in classroom with teacher-Audio Visual-Product