People working at desks
People working at desks

Dokument- och utskriftshantering

Sharps dokumenthantering och utskriftshantering är säkra, konfigurerbara tjänster som ökar samarbete, produktivitet och rörlighet för personalen och minskar kostnader för företaget.

Upptäck värdet av din information

Att producera, komma åt, dela och använda Information är grundläggande för ett framgångsrikt företag och din största tillgång – det gäller att kunna använda data oberoende när och var du behöver den. 

Vi har dokument- och utskriftshantering för att lagra, arkivera, söka till att dela information– både på papper eller digitalt. Spelar ingen roll om du är på kontoret eller på språng. Vi kan utskriftssäkerhet och dokumentsäkerhet och vill att du ska få bra verktyg som kan underlätta din vardag. 
 

Dokumenthantering som är anpassad för dig

Sharps dokumenthantering är en uppsättning säkra, konfigurerbara tjänster som på ett enkelt sätt hanterar dokument hela vägen från att det skapas till att det arkiveras. Genom att till exempel automatisera manuella arbetsflöden kan du minska mänskliga misstag och på så sätt öka effektiviteten. 

Våra dokumenttjänster kan minska dina utskriftskostnader och du får enklare rutiner som gör att du och din kollegor lättare kan dela information för att fatta säkra, faktabaserade beslut. Att ha mobila utskriftslösningar är självklart när personalen är mer rörlig än någonsin. 

Om du inte har tid, resurser eller specialistkompetens som behövs för att hantera dina skrivare effektivt kan vi göra det genom vår enhetshantering- vilket kan ge kostnadsbesparingar.

woman-office-using ipad-lifestyle

Tjänster som passar just dig

Våra dokumenttjänster passar alla typer av våra skrivare och kopiatorer och anpassas för att passa dina specifika behov av att hantera data och information som behövs på ditt företag. Du kan få hjälp med 

  • effektiv dokumenthantering - dina filer lagras i strukturerade och säkra molndatalager (lokala serverbaserade installationer är också möjligt).
  • utskriftssäkerhet - dina dokument skyddas så att de inte lämnas i skrivarens utmatningsfack. Vattenmärken kan läggas till på de utskrivna dokumenten för att visa tid, datum och vem som skrivit ut dem.
  • ökad dokumentsäkerhet - endast auktoriserade användare kan scanna dokument och det är möjligt att styra vilka destinationer dokument kan skickas till. Att lägga till lösenord till dokument som scannas till PDF–filer är en annan säkerhetsnivå som kan användas.
  • förbättrad dokumentkontroll - dold text och mönster kan bäddas in i bakgrunden av dokument. När ett försök görs att kopiera dokumentet blir den dolda texten synlig, och du kan enkelt skilja en kopia från originalet. De dolda mönstren kan till och med identifieras av Sharps kopiatorer för att förhindra att dokumentet kopieras.
people-at desk-having a meeting-lifestyle