Managed Print Services

Ta del av vår specialistkompetens

Många företag har inte tid, resurser eller de specialistkompetens som behövs för att hantera sina skrivare effektivt och även upprätta rutiner för utskriftsäkerhet.

Som ett alternativ använder många organisationer nu Managed Print Services (MPS) som en del av sin dokument- och utskriftshantering.

Vad är MPS? Kort sagt betyder det att en extern leverantör tar över ansvaret för hanteringen av din utskriftsmiljö och skrivare. Målet är att använda en centraliserat tjänst som eliminerar onödig administration, håller kostnaderna till ett minimum och förbättrar produktiviteten.

Det gäller att välja en leverantör som har erfarenhet och teknisk expertis för att få kontroll och få ut max av dina skrivare och kopiatorer.

 

people-discussing-sitting around table-office

Få en effektiv utskriftshantering

Sharps MPS-lösningar är utformad för att få kostnadskontroll på dokumentproduktionen och arbetsflöden mer effektiva och kan anpassas efter behov.

De kan ge omedelbara kostnadsbesparingar och öka effektiviteten från att du klickar på "skriv ut", "scanna" eller "kopiera", till när du samlar in, distribuerar eller lagrar det färdiga dokumentet.

Finger-pressing-printer-panel product MX-C607F

Anpassad print services

Vår MPS (Managed Print Services) är uppdelad i olika steg. Det börjar med en grundlig utvärdering av dina utskriftsbehov och kostnader. Vi kommer att tillsammans att definiera och implementera en strategi för att hantera och optimera din utskriftsmiljö. Utifrån hur du vill arbeta tar vi fram en lösning. Det här kan du få hjälp med:

  • Få kontroll på förbrukning och kostnader – att hantera programvara för utskriftstjänster, till exempel MFP-baserad (utan server) för säkra utskrifter ger bättre kontroll över utskriftsanvändningen och minskar utskriftsvolymerna med upp till 18% utan att minska produktiviteten. Det gör det möjligt att koppla utskriftskostnader till olika interna kostnadsställen eller projekt.
  • Öka produktiviteten och prestandan – vi kan hjälpa dig att hitta nya rutiner och optimera prestanda för dina befintliga processer och resurser. Våra senaste MFP -enheter erbjuder också snabb, pålitlig utskrift, lättanvänd funktionalitet och nära integration med molntjänster och mobila enheter. Genom att automatiskt beställa förbrukningsmaterial minskar onödiga stopp kan du kan hålla uppe produktiviteten.
  • Skydda information och miljön – i Sharps skrivare och kopiatorer ingår avancerade säkerhetsfunktioner vilket är funktioner som skyddar din information från en mängd olika hot när den skapas, delas och lagras. De är också certifierade för att uppfylla RoHS, Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) och Blue Angels miljökriterier.
People-around table-having meeting