Hantera utskriftsmiljön med Managed Print Services

Ta del av vår specialistkompetens

Vad är Managed Print Services (MPS)? Kort sagt betyder det att en extern leverantör tar över ansvaret för hanteringen av din utskriftsmiljö och skrivare. Målet är att använda en centraliserad tjänst som eliminerar onödig administration, håller kostnaderna till ett minimum och förbättrar produktiviteten.

 

 

people-discussing-sitting around table-office

Få en effektiv utskriftshantering

Vår MPS (Managed Print Services) är uppdelad i olika steg; utvärdering av befintlig miljö, definiera behov och implementera förbättringar med syfte att:

  • få kontroll på förbrukning och kostnader 
  • öka produktiviteten och prestandan
  • skydda information och miljön

 

 

Finger-pressing-printer-panel product MX-C607F

Anpassad print services efter dina behov

Utifrån hur du vill arbeta tar vi fram lösningar som till exempel att koppla kostnader till projekt och skapa rutiner för att automatiskt beställa förbrukningsmaterial för att minska onödiga stopp. Att använda våra ​​​avancerade säkerhetsfunktioner skyddar din information när den skapas, delas och lagras.

People-around table-having meeting