Sharp hållbarhetsarbete

Vision & projekt

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar verksamheten, anställda, partners, kunder och leverantörer.

Långsiktiga mål i Sharp Eco Vision 2050

Sharp Eco Vision 2050 är vår långsiktiga vision för att bidra till en hållbar utveckling, relaterade till FN:s globala mål (SDG), efterlevnad av Parisavtalet och cirkulär ekonomi.

Sharp arbetar med två avgörande globala mål som ska uppnås senast år 2050; att skapa mer ren energi än den energi som förbrukas i hela leveranskedjan samt att uppnå nettonollutsläpp - med mätbara minskningsmål på 40 procent år 2030 och 60 procent år 2035. 

Sharps hållbarhetsarbete