Dokument- & utskriftssäkerhet

Skydda din affärsdata

På alla företag hanteras mycket information men ofta saknas rutiner hur allt ska produceras, lagras, delas och hittas. Det kan leda till säkerhetsrisker och att företag bryter mot lagar. Oskyddade filer kan komma i orätta händer, mänskliga fel inträffar och obehöriga får åtkomst till information.

Man-pressing-lock-icon-on screen

Säkra dina dokument och utskrifter

I molnet eller på dina egna servrar kan du med Sharps utskriftshantering hitta, lagra, hantera, dela och hämta alla dina dokument på ett säkert sätt. Alla auktoriserade användare kan komma åt allt de behöver när som helst, var som helst och på vilken webbansluten enhet som helst-vilket underlättar för att fatta beslut och samarbete.

Sharps utskriftshantering ger ett fullständig spårbarhet i alla dokument och hjälper dig att följa bestämmelser som GDPR. Genom versionskontroll kan användare alltid få tillgång till den senaste versionen vilket är bra både för samarbete och tydlighet.

People-sat-around-desk-in-a-meeting

Få mer gjort med säkra och bra rutiner

Våra tjänster för dokumentsäkerhet är en viktig del av våra dokument- och skrivarlösningar Med hjälp av intuitiva arbetsflödes- och automatiseringsverktyg löser de dina utmaningar att hålla dina affärsdokument säkra och på sätt hjälper dig att få mer gjort.

Vi har expertis, support och verktyg för att hjälpa dig att utveckla och hantera din dokumentsäkerhetspolicy för att skydda din konfidentiella information under hela livscykeln, när den skapas, lagras, skrivs ut eller delas. Dessutom hjälper våra säkra dokumenthanteringslösningar dig att följa de senaste säkerhetsbestämmelserna, till exempel GDPR.

Hands holding GDPR file in office

Det här kan du få hjälp med:

  • Säker dokumenthantering - dina filer lagras i strukturerade och säkra molndatalager (lokala serverbaserade installationer är också möjligt).
  • Utskriftssäkerhet - dina dokument skyddas så att de inte lämnas i skrivarens utmatningsfack. Vattenmärken kan läggas till på de utskrivna dokumenten för att visa tid, datum och vem som skrivit ut dem.
  • Ökad dokumentsäkerhet - endast auktoriserade användare kan scanna dokument och det är möjligt att styra vilka destinationer dokument kan skickas till. Att lägga till lösenord till dokument som scannas till PDF–filer är en annan säkerhetsnivå som kan användas.
  • Förbättrad dokumentkontroll - dold text och mönster kan bäddas in i bakgrunden av dokument. När ett försök görs att kopiera dokumentet blir den dolda texten synlig, och du kan enkelt skilja en kopia från originalet. De dolda mönstren kan till och med identifieras av Sharps kopiatorer för att förhindra att dokumentet kopieras.
Printer-office-people working at desks