Hands holding a plant
Hands holding a plant

CSR

Vår CSR är framtagen för att vi ska bidra och ha en positiv påverkan på människor, miljö, utvalda välgörenhetsorganisationer och samhället runt om oss.  

CSR Sharp Europa

Sharp utsåg redan 1973 den utmanande affärsfilisofin att ”bidra till människor, kulturer och välfärd runt om i världen”. För att uppnå det jobbar vi ständigt med ledorden ”uppriktighet” och ”kreativitet” som genomsyrar allt vi gör. Vi sätter kunden i första hand och vill erbjuda innovativa lösningar som gör nytta och underlättar för människor i vardagen.

Vår Corporate Social Responsibility-strategi (CSR) är framtagen för att vi ska kunna bidra och ha en positiv påverkan på människor, miljö, utvalda välgörenhetsorganisationer och samhället runt om oss.

 

Pågående projekt: vatten

Begränsad tillgång till dricksvatten är verklighet för fyra av fem familjer i utvecklingsländer. I det bergiga området Tigray i Etiopien är det inte ovanligt att människor måste gå i flera timmar för att hämta vatten, ofiltrerat från en öppen, smutsig källa. 2019 började Sharp Europa jobba med välgörenhetsorganisationen charity: water för att bekosta en vattenpump för de boende.

Projektet blev klart i juni 2021 och har positivt påverkat de 65 000 människor som bor i området, då de nu har tillgång till rent och säkert dricksvatten. För att säkerställa hållbarhet i projektet har de lokala samhället varit delaktiga och kommer nu ansvara för underhåll av pumpar och vattentillgången, såväl som att identifiera sanitära utmaningar i vardagen och jobba med långsiktiga lösningar.

Three images of people collecting water

Minska vårt koldioxidavtryck

Ett exempel från Sharp Europiska hållbarhetsarbete; Sharps lokala försäljningsbolag i Spanien registrerade sig förra året för "Registry of carbon footprint, offsetting and CO2 removal" som drivs av Spanish Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge.

Detta register hjälper till att samordna spanska organisationers ansträngningar för att beräkna och minska utsläppen av växthusgaser som genereras av deras verksamhet för att minska påverkan på klimatförändringarna.

Samtidigt ger det dem möjlighet att kompensera hela eller delar av sitt koldioxidavtryck genom en rad skogsbruksprojekt belägna på nationellt territorium. Dessa projekt integrerar många miljömässiga och sociala fördelar, inklusive absorptionen av koldioxid från atmosfären, även känd som kolbindning.

Sharp Spanien är för närvarande registrerade för 2019 och 2020 och har registreringsbeviset "CALCULO", då vi beräknar och verifierar våra direkta utsläpp och de som är förknippade med energiförbrukning. Vårt mål för de kommande åren är att uppnå nivåerna "MINSKA" eller "KOMPENSERA".

 

Crowd holding large sun model