Hands holding a plant
Hands holding a plant

Gröna produkter

Vi designar energibesparande produkter som sparar resurser under hela dess livslängd.

Utveckling av hållbara produkter och utrustningar

Sharp kallar sina miljömedvetna produkter och utrustningar "Gröna Produkter (GP)". Innehållet i GP-standardformuläret utgör måttstocken för utvecklingsmålen och revideras årligen så att våra produkter och enheter kontinuerligt blir allt mer hållbara utifrån ett miljöperspektiv.

Sharps GP-riktlinjer, som fastställer kriterier för utveckling och design enligt sju koncept, har använts i all vår produktutveckling och -design sedan 1998.

I samband med vårt produktutvecklingsarbete fastställer Sharp specifika mål enligt standardformuläret för Gröna Produkter (GP), som baseras på GP-riktlinjerna. I provtillverknings- och massproduktionsfaserna bedöms i vilken grad produkten motsvarar dessa mål.

Sharp skärper dessutom kontinuerligt sina efterlevnadsåtgärder i takt med förändrad miljölagstiftning och miljöbestämmelser på de olika marknaderna.

Hands holding a cartoon

Hur vi arbetar

Energibesparing och energiskapande

Produkter med suveräna energibesparande funktioner eller energiskapande prestanda förbättrar effektiviteten och minskar energiförbrukningen för produkterna.

Resursbevarande

Våra produkter är designade för att spara resurser och minska mängden material som används för att förlänga produkternas livslängd.

Återvinningsbarhet

Vi designar produkter som är lätta att demontera och använder lätt återvinningsbara material.

Säker användning och återvinning

Våra produkter kan användas och återvinnas på ett säkert sätt. Vi minimerar användningen av ämnen som påverkar människors hälsa och miljö negativt i våra produkter.

Innehåll av hållbara material och delar

Vi designar produkter som innehåller hållbara material och delar. Vi använder återvunnet material och biobaserad plast.

Miljömedvetenhet avseende batterier och förpackningar

Med hållbarhetsengagemang designar produkter med bland annat batterier och levereras i förpackningar. Vi försöker alltid minska volymen av produktförpackningar och designar produkter som möjliggör enkel borttagning av batterier.

Frivilligt branschavtal om bildutrustning

Sharp är ett miljömedvetet företag med lång erfarenhet av miljömässiga förbättringar av sina produkter. Som sådant förbinder sig Sharp att delta i den europeiska överenskommelsen "Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment" (frivilligt branschavtal för skrivare och multifunktionsprodukter) i syfte att producera och tillhandahålla hållbara skrivare och multifunktionsprodukter. Sharp bidrar sålunda till EU:s handlingsplan för energieffektivitet genom att förbättra de miljömässiga egenskaperna hos sina produkter, särskilt beträffande resurs- och energieffektivitet.

People working in an office