Hands holding a plant
Hands holding a plant

Gröna produkter

Vi vill erbjuda produkter som har fokus på energi- och resursbesparing under hela dess livslängd.

Sharps riktlinjer för Gröna produkter

Sharp Corporation har utvecklat riktlinjer för våra produkter kallat ”Gröna Produkter (GP)”. Sharps GP-riktlinjer innefattar kriterier för utveckling, design, produktion, paketering, återvinning och energieffektivitet med mera. 

Kriterierna revideras årligen för att våra produkter kontinuerligt ska bli mer hållbara utifrån ett miljöperspektiv. För att sträva efter dessa mål sker kontinuerlig utvärdering av provtillverknings- och produktionsfaserna.

Sharp följer självklart nationella och lokala lagstiftningar och bestämmelser inom hållbar utveckling.

Hur vi arbetar

Energibesparing och energiskapande

Produkter med suveräna energibesparande funktioner eller energiskapande prestanda förbättrar effektiviteten och minskar energiförbrukningen för produkterna.

Resursbevarande

Våra produkter är designade för att spara resurser och minska mängden material som används för att förlänga produkternas livslängd.

Återvinningsbarhet

Vi designar produkter som är lätta att demontera och använder lätt återvinningsbara material.

Säker användning och återvinning

Våra produkter kan användas och återvinnas på ett säkert sätt. Vi minimerar användningen av ämnen som påverkar människors hälsa och miljö negativt i våra produkter.

Innehåll av hållbara material och delar

Vi designar produkter som innehåller hållbara material och delar. Vi använder återvunnet material och biobaserad plast.

Miljömedvetenhet avseende batterier och förpackningar

Med hållbarhetsengagemang designar produkter med bland annat batterier och levereras i förpackningar. Vi försöker alltid minska volymen av produktförpackningar och designar produkter som möjliggör enkel borttagning av batterier.

Frivilligt branschavtal för skrivare och multifunktionsprodukter

För att driva på arbetet mot en mer hållbar verksamhet har Sharp åtagit sig att följa den europeiska "Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment", (frivilligt branschavtal för skrivare och multifunktionsprodukter).

Sharp medarbetare gröna produkter