It-säkerhets möte

IT-säkerhet för företag

Skydda er från attacker med Sharps experter inom IT-säkerhet för företag. Vi erbjuder en djupgående risksanalys, föreslår åtgärder och implementerar effektiva lösningar.

Kontakta oss

Sharps IT-säkerhet för företag

Att skydda företagsdata bör alltid vara högsta prioritet. Ett intrång leder till allvarliga konsekvenser som är mycket tidskrävande. Det leder dessutom till ekonomiska förluster och ett förlorat förtroende. IT-säkerhet för företag är en komplex utmaning som kräver både expertis och förståelse för verksamheten. 

Sharp erbjuder IT-säkerhet för företag som skyddar verksamheten, oavsett var och hur era medarbetare arbetar. Vi hjälper er skapa en strategi mot virus, skadlig programvara, nätfiske, ransomware och andra skadliga IT-attacker.

konsult som arbetar med IT-säkerhet för företag

Frågor och svar om IT-säkerhet för företag

Här hittar du svaret på vanliga frågor om IT-säkerhet för företag.

Vad är IT-säkerhet?

IT-säkerhet för företag handlar om att identifiera och hantera IT-risker. Det innebär att implementera åtgärder som brandväggar, antivirus och övervakning. Det innebär även att utbilda medarbetare i säkerhetsmedvetenhet.

Vad är skillnaden mellan IT-säkerhet och cybersäkerhet

Cybersäkerhet är på många sätt likt IT-säkerhet, men cybersäkerhet är ett bredare begrepp som tar hänsyn till omvärlden, mänskliga faktorer och ledning av arbete.

Vad kan en cyberattack innebära?

En cyberattack innebär att obehöriga försöker skada, stjäla eller exploatera affärskänslig information. Detta får ofta stora konsekvenser och kan vara mycket tidskrävande. Det kan även leda till ekonomiska förluster och skadat varumärke.