Toner

Återvinning av tonerkassetter

Förbrukade tonerkassetter ska sorteras som elektronikavfall.

Hantering av tonerkassetter

Enligt lagstiftning ska alla produkter som innehåller ett chip sorteras som elektronikavfall vilket omfattar våra tonerkassetter. 

Elektronikavfall går under farligt avfall och komponenter i produkter ska inte tas bort.

Alla tonerkassetter ska sorteras som elektronikavfall.

Chipet ska INTE tas bort.

Även halvfulla tonerkassetter ska sorteras som elektronikavfall.

El-Kretsen är vår samarbetsaktör för att uppfylla vårt producentansvar för elektronikprodukter och batterier. El-Kretsen arbetar tillsammans med kommunala återvinningscentraler, Stena Recycling, Prezero m.m för att främja återbruk och återvinning. 

Tonerentsorgung