Sharps datafångst

Att hantera och dela information är viktigt för alla företag. Informationen måste vara tillgänglig för rätt personer, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Det innebär att organisera, lagra och dela dokument effektivt och på ett säkert sätt, är grunden för all verksamhet.

Sharps datafångst capture gör hantering av dokument snabbt, effektivitet och enkelt. Scanna, indexera, arkivera, distribuera och hämta, alla dessa tidskrävande uppgifter kan utföras automatiskt när du scannar eller inom några sekunder med hjälp av touchskärmen på skrivaren.