Colleagues in meeting

IT-trender 2023

Vi kan hjälpa små och medelstora företag att utvecklas.

Kontakta oss för mer information

Investeringar som får företag att växa

I dagens utmanande ekonomiska klimat är tekniken ännu viktigare än tidigare. Med hjälp av smarta IT-lösningar kan vi arbeta effektivitet och samtidigt anpassa oss för hybridarbete. På Sharp ville vi ta reda på hur IT-investeringar har utvecklats under de senaste två åren, och vilka planer och utmaningar som finns för framtiden. 

Vi har frågat nästan 6 000 IT-chefer i mindre företag i 11 länder i Europa om hur de tänker inför val av affärssystem och investeringar för IT-tjänster under de kommande 12 månaderna. Vi fann att stigande kostnader och oro för framtiden innebär att valet av rätt IT-lösningar är av yttersta vikt.

 

Resultat från den svenska undersökningen

27%

planerar att migrera och kommer att investera i molnet

20%

har identifierat problem med teknik för hybridarbete

36%

anser att IT-säkerheten är den största tekniska utmaningen de står inför under de kommande 12 månaderna

35%

har planer på att förbättra sina affärssystem och sättet de hanterar information

38%

har planerar att investera mer än förra året på IT-projekt och support i år, säkerhet, molnmigrering, serveruppdateringar och hårdvaruuppgraderingar prioriteras

26%

rapporterar att stigande kostnader är den största affärsutmaningen i år

Se infografen

Vår infografik pekar på viktiga trender, utmaningar och investeringsprioriteringar för europeiska små och medelstora företag under de kommande 12 månaderna.

illustrations

Ladda ner whitepaper & infograf

people shaking hands

Sharp IT-tjänster

Se hur Sharp kan ta hand om din IT-miljö så att du kan ta hand om din verksamhet.