Kollegor jobbar i dokumenthanteringssystem
Kollegor jobbar i dokumenthanteringssystem

Dokumenthanteringssystem

Skapa struktur och sökbarhet bland dokument och data. Med dokumenthanteringssystem får du kontroll på alla dokument som du på ett säkert sätt kan dela med andra.

Kontakta oss
Kollegor samarbetar via dokumenthanteringssystem

Fördelar med ett dokumenthanteringssystem

Underlätta lagring, delning och dokumentsäkerhet. Med ett dokumenthanteringssystem kan du lätt hitta dina filer och dokument.

Scanna direkt till dokumenthanteringssystemet

På arbetsplatser är det avgörande att hantera sina fysiska dokument effektivt och säkert. Att digitalisera dokument, det vill säga processen att scanna, spara och kunna spåra pappersdokument digitalt, är en nödvändighet för många verksamheter. Oavsett om det handlar om att scanna fakturor, avtal eller kundorder, kan digitalisering frigöra tid och resurser, förbättra säkerheten och effektivisera din dokumenthantering.

Men datafångst kan du automatisera hela digitaliseringsprocessen, från scanning till namngivning och arkivering. Även känsliga dokument kan skickas och sparas säkert som lösenordskyddade PDF:filer.

Medarbetare scannar till dokumenthanteringssystem

Frågor & svar om dokumenthanteringssystem

Här hittar du svar på vanliga frågor om dokumenthanteringssystem.

Vad menas med dokumenthantering?

Dokumenthantering är processen att skapa, lagra, organisera och redigera dokument och filer digitalt. För att effektivisera och göra denna process säker används ett dokumenthanteringssystem. 

Vad är ett DMS?

DMS står för Document Management System och betyder dokumenthanteringssystem. DMS är ett system för att underlätta hanteringen av alla typer av dokument digitalt.

Måste man ha en dokumenthanteringsplan?

Man måste inte enligt lag ha en dokumenthanteringsplan. Att ha en dokumenthanteringsplan och att använda sig av ett dokumenthanteringssystem underlättar spårningen av dokument vilket krävs av viss dokumentation.