Hybrid meeting on Teams
Hybrid meeting on Teams-Audio Visual-Lifestyle-Banner

Hybridarbete

Sharp har förenklat hybridarbete med lösningar som maximalt utnyttjar fördelarna med digitala arbetsplatser.

Förutsättning för hybridarbete

Hybridarbete har sedan en tid tillbaka varit en naturlig del av företagens arbetsmodell. Nu börjar många företag uppleva att hybridarbete är ett krav som måste prioriteras i verksamheten. Men vad innebär det egentligen att arbeta i en hybridmiljö?

Det är en kombination av kontors-, hem- och distansarbete som gör personalen motiverad och produktiv. Effektivt hybridarbete gör alla nöjda; personalen får en bättre balans mellan arbete och fritid, och blir mer lojal och flexibel.

Digitala arbetsplatsen

Med en digital arbetsplats kan personalen distansarbeta på ett flexibelt sätt och dela upp arbetstiden mellan hemmet och kontoret. Oavsett var människor befinner sig eller vilken utrustning de använder kan möten, presentationer, samarbete och annan kommunikation fortfarande äga rum med hjälp av våra lösningar. Många har upptäckt att de blir produktivare och får mer gjort när de inte avbryts av alla distraktioner på kontoret.

MS Teams meeting on WCD with colleagues-Audio Visual-Product

Flexibilitet och frihet

Sharps lösningar för hybridarbete innebär att personalen kan utföra sitt arbete smartare, effektivare och säkrare. En stor fördel är att de ständigt kan vara uppkopplade och samarbeta oavsett var de befinner sig, utan att några extra oväntade driftkostnader tillkommer. Dina medarbetare upplever större självständighet och frihet i sitt arbete, och att det är inspirerande med nya former av samarbete.

Produkter och tjänster för en säker digital arbetsplats

Vårt utbud består av en mängd verktyg som gör att du kan utnyttja alla möjligheter som hybridarbete medger; skärmar, videokonferensutrustning och tillhörande mjukvara. Du kan underlätta för hybridarbete genom att personalen kan schemalägga när de ska vara på kontoret, boka arbetsplatser, rum och parkering med vår Arbetsplatslösning.

 

Hybrid meeting in office on Teams and in office-Audiovisual-Product