Hybrid meeting on Teams
Hybrid meeting on Teams-Audio Visual-Lifestyle-Banner

Hybridarbete

Sharp har förenklat hybridarbete med lösningar som maximalt utnyttjar fördelarna med digitala arbetsplatser. Vi kan hjälpa till att göra företagets hybridarbete effektivare.

Förutsättning för hybridarbete

Hybridarbete har sedan en tid tillbaka varit en naturlig del av företagens arbetsmodell. Nu börjar emellertid vissa företag uppleva att hybridarbete är ett krav och måste prioriteras i verksamheten. Men vad innebär det egentligen att arbeta i en hybridmiljö?

Enkelt uttryckt är det en beprövad kombination av kontors-, hem- och distansarbete som gör personalen nöjd, motiverad och produktiv, och som ofta dessutom berikar deras privatliv. Effektivt hybridarbete gör alla nöjda: personalen får en bättre balans mellan arbete och fritid, och arbetsgivarens fördelar är att personalen blir mer lojal och flexibel.

Digitala arbetsplatsen

Med en hybridarbetsmodell kan personalen distansarbeta på ett flexibelt sätt och dela upp arbetstiden mellan hemmet och kontoret. De här idéerna har funnits länge, men fick oväntad hjälp i och med Covid-19- utbrottet. Många arbetstagare kunde plötsligt bara tillfälligtvis åka till sitt kontor – om ens det. I ett slag hade hybridarbete och distansarbete blivit norm.

Oavsett var människor befinner sig eller vilken utrustning de använder kan dagliga möten, presentationer, samarbete och annan kommunikation fortfarande äga rum med hjälp av våra lösningar. Många har upptäckt att de blir produktivare och får mer gjort när de inte avbryts av alla distraktioner på kontoret. När allt kommer omkring handlar det om att med hjälp av hybridarbete hitta den rätta balansen.

MS Teams meeting on WCD with colleagues-Audio Visual-Product

Arbeta var som helst ifrån

Helt utan begräsningar

Hybrid meeting in office on Teams-Audiovisual-Product

På kontoret

  

Woman attending an online meeting from home

Hemma

   

Man in cafe on Dynabook laptop-Lifestyle

På resande fot

  

Flexibilitet och frihet

Sharps lösningar för hybridarbete möjliggör denna flexibilitet och frihet genom att personalen kan utföra sitt arbete smartare, effektivare och säkrare. En stor fördel är att arbetsstyrkan ständigt kan vara uppkopplad och samarbeta oavsett var den befinner sig, utan att några extra oväntade driftkostnader tillkommer. Dina medarbetare upplever större självständighet och frihet i sitt arbete, och att det är inspirerande med nya former av samarbete.

Vad vi kan erbjuda för en säker digital arbetsplats

Vårt utbud består av ett stort sortiment verktyg som gör att du kan utnyttja alla möjligheter som hybridarbete medger, inklusive avancerade skärmar, bärbara datorer, videokonferensutrustning och tillhörande mjukvara, vilket tillsammans underlättar arbetet för alla.

Utforska Sharps AV-utrustningar, Sharps bärbara datorer och AV-mjukvaror och tillbehör som gör dig och dina kolleger mer produktiva och uppkopplade oavsett arbetsmiljö.

Hybrid meeting in office on Teams and in office-Audiovisual-Product