gäst som använt besökssystem

Besökssystem

Välkomna, registrera och spåra besökare på ett säkert och effektivt sätt i vårt besökssystem. Underlätta för hybridarbete genom att personalen kan schemalägga när de ska vara på kontoret, boka arbetsplatser, rum och parkering.

Kontakta oss
Besökshantering

Vad är ett besökssystem?

Ett besökssystem, även kallat besökshanteringssystem, är ett digitalt verktyg som hjälper dig och ditt företag att ta emot, registrera och hantera besökare. Systemet bidrar till ökad säkerhet, bättre flöde och underlättar administrationen. Kontakta oss för att välja ett system som passar dig. 

mobile-sos-alert-message

Besökssystem

Fördelar med ett besökssystem

Ökad säkerhet: Ni vet alltid vem som är i era lokaler och när de kommer och går.
Bättre kontroll: Ni kan styra vem som har tillträde till olika områden och när.
Effektivisera besökshanteringen: Ni slipper manuell hantering av besöksinformation och parkeringstillstånd.
Förbättrad service: Ni kan ge era besökare ett professionellt och effektivt mottagande.
Automatiserat besökssystem: Besökaren kan på ett enkelt sätt registrera och checka ut sig själv. 

Frågar & svar om besökssystem

Här hittar du svar på vanliga frågor om besökssystem.

Vad är besökshantering?

Besökshantering är processen att ta emot besökare och anställda till företagets lokaler samt att hantera närvaron. Viktiga delar av besökshanteringen är: besökarinloggning, registrering eller in- och utcheckning.

Varför behöver företag ett besökssystem?

Genom att implementera ett besökssystem säkerställer du säkerheten för dina besökare, anställda och lokaler. Systemet effektiviserar verksamheten genom att anställda vet vad som pågår på arbetsplatsen och vilka som är på plats.