A3 färgkopiatorer

Sharp A3 kopiator och multifunktionsskrivare finns för att öka din produktivitet, de är intuitivt användarvänliga, har bra anslutningar och gör det enklare att arbeta överallt.

Det finns bra funktioner för säkerhet som säkerställer att kopiator och känslig information alltid är skyddad. Vi har fått pris för vårt lättanvända Easy User Interface som gör det enkelt att hantera funktioner på kopiatorn.

Sharp A3 färgkopiatorer och multifunktionsskrivare underlättar samarbete mellan team och avdelningar – ja hela företaget. Arbetsflöden av papper kan digitaliseras genom att scanna och mejla dokument direkt till molntjänster. Det gör det enkelt för alla att komma åt och dela dokument när och var som helst.

Våra nya BP-skrivare har Microsoft Teamskoppling - se mer här.