A man
A man

IT-säkerhet

Din data är värdefull. Håll dina system och anställda skyddade från cyber och IT-säkerhetshot, på ett ställe med Sharp IT-säkerhetslösningar.

Skydd mot cyberattacker

Eftersom fler företag och organisationer arbetar på distans, där anställda ansluter från sitt hem, lokala caféer och flygplatser över hela världen och dygnet runt, har cybersäkerhet aldrig varit mer kritisk.

Att skydda företagets information på dina anställdas datorer och den infrastruktur som hanterar din data är fortfarande högsta prioritet - särskilt när cyberhot blir mer avskyvärda och strategiska. Även en tillfällig överträdelse kan leda till stulna uppgifter, ekonomiska påföljder, driftstörningar och anseendeskada. Det är en komplex utmaning som kräver en heltäckande lösning.

Upptäck fördelarna av proaktiv IT-säkerhet

Sharp hjälper dig att använda rätt produkter och processer för att hålla dig skyddad, oavsett var och hur dina medarbetare arbetar.

Vi skyddar dina uppgifter och minimerar risken för att obehöriga får tillgång till din data. Vi övervakar aktivt dina affärssystem, oavsett om de hanteras lokalt eller i molnet. Vi säkerhetskopierar regelbundet värdefull information för att säkerställa att kopia på din värdefulla information finns om det värsta skulle inträffa. Vi upptäcker och åtgärdar all misstänkt aktivitet för att skydda er organisation mot intrång. 

man working at computer

Minska cyberhot

Cyberhot förändras, förökar sig och utvecklas ständigt. Att försöka identifiera och förhindra dem alla kan göra vem som helst frustrerad. En effektiv cybersäkerhetsstrategi kan dock hjälpa dig att ligga steget före.

Sharp IT-säkerhet kan stödja dig med en skyddsstrategi för alla olika hot, så som virus, skadlig programvara, nätfiske, ransomware och andra skadliga attacker. Vi tar hand om allt och ser till att ditt skydd alltid är uppdaterat. Lämna det bara till oss.

people working at computer