Sharps hållbarhetsutbildning

På Sharp får alla medarbetare utbildning i hållbarhet

Sharps hållbarhetsspecialist Annika Toll utbildar alla anställda om hållbarhet. Det är en grundutbildning som handlar om Sharps verksamhet men också om aktuella samhällsfrågor och hållbarhet i vardagslivet.

-Först och främst vill vi öka kunskapen om hållbarhet på företaget. Det är vårt ansvar att hålla oss uppdaterade men också öka medvetenheten. Att känna till certifieringar och företagets nordiska och globala visioner är självklart, men också ett bra tillfälle att få diskutera samhällsfrågor och göra egna reflektioner.

Små grupper för att öppna diskussioner
-Jag har besökt alla våra kontor i Sverige och även kontoren i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Jag skapade mindre grupper med mixade yrkesgrupper för att få ett öppet klimat med spontana diskussioner, först i små grupper och sen i helgrupp. Utbildningen tog cirka två timmar och jag tror att de flesta upplevde att tiden gick fort.

-Genom att diskutera samhällsfrågor och innebörden av hållbar utveckling och globala mål, är det möjligt att göra egna reflektioner och koppla till vardagslivet. Ofta väcker kommunikationen runt hållbarhet, t ex green washing tankar om ordens innebörd, men också diskussioner om utmaningar och möjligheter runt vår verksamhet och vårt utbud. Det gäller att se vad vi kan göra som bolag, vilka avtryck vi gör och vilka möjligheter vi har att påverka. Det är intressant att lagstiftning och kundunderlag i respektive land påverkar synen på hållbarhet.

Vad har du själv lärt dig?
-Hållbarhet kan upplevas som ett tungt ämne och kan vara svårt att förstå, men överallt mötte jag stort intresse och engagemang. Jag tror att många har fått en bredare syn och jag har fått många nya idéer och initiativ, både till vår verksamhet och till kontoren. Det är verkligen roligt att få ta del av att så många gör positiva val i sin egen vardag.

Vad händer framöver?
-Utbildningen för alla nyanställda kommer nu framöver ligga i onboarding och bli digital eftersom vi har bra teknisk utrustning. Inom hållbarhet händer det ständigt saker, och jag kommer att via mail, information på våra interna digitala skärmar och digitala personalmöten hålla alla uppdaterade om vårt hållbarhetsarbete och kommande aktiviteter.