Sharp Litter Picking Day

Sharp tar initiativ till en renare värld

Samtliga anställda på Sharp i Sverige, Norge, Danmark och Finland har tillsammans plockat skräp. Under en eftermiddag i maj genomfördes Sharp Litter Picking Day för att bidra till en renare miljö och öka förståelsen för vårt hållbarhetsarbete. 
 
-Hållbarhet är viktigt för oss på Sharp och det här var ett mycket uppskattat och bra event. Att kunna göra något tillsammans och att direkt se resultat är mycket inspirerande. Alla fick snygga t-tröjor, handskar och soppåsar och sen fick varje grupp bestämma sitt eget städområde. Inte nog med att vi lyckades samla hundratals säckar med skräp, fick vi tid för att umgås och ha trevligt. säger Annika Toll, nordisk hållbarhetsansvarig.

Att slänga skräp i naturen är ett hållbarhetsproblem som orsakar problem för människor, djur och vårt ekosystem. Plast kan hålla upp till 500 år i naturen och nedskräpning orsakar föroreningar och är ett stort hot mot vår miljö. Förutom att minska avfallet ville vi att vårt evenemang även ska bidra till en positiv effekt på vårt beteende. Skräpiga miljöer uppfattas ofta som osäkra platser som ytterligare skräpas ner och förstörs.

-Det är väldigt positivt att även våra partners ville delta. När vi tog initiativet blev det enkelt och roligt för dem att göra något för sin närmiljö. Vi anser att det är mycket viktigt att vi på Sharp utvecklar vårt hållbarhetsarbete och vi alla har ett gemensamt ansvar för att skydda miljön, säger Emma Åman, nordisk marknadsansvarig på Sharp.

Litter Picking Day är del av vårt nya initiativ Sharp Nordic Sustainability Program för att ytterligare öka vår kunskap, medvetenhet och engagemang om hållbarhet i vår verksamhet. Vi planerar att göra flera aktiviteter i framtiden.