Annika och Inrego

Sharp samarbetar med Inrego för återbruk och återvinning

I Sharps hållbarhetsarbete fokuserar vi på att främja cirkulär ekonomi i hela organisationen. Men det handlar inte bara om vår verksamhet utan också om alla medarbetare, vilka vi är och vilket ansvar vi tar för hållbarhet. 

Aktivitet under en månad 
Då det kan vara svårt att hantera uttjänta elektronikprylar som vi har hemma på rätt sätt ville vi göra ett initiativ där vi hjälper våra medarbetare med återvinning. Därför samlade Sharp under en månad in datorer, mobiltelefoner, plattor till återbruk och återvinning. Något som var extra viktigt att tänka på var säkerheten kring data som ligger på våra gamla produkter. All data raderas på enheterna innan de lämnades in för att känslig information inte ska hamna i orätta händer. 

Sharps hållbarhetsspecialist Annika Toll tog initiativ till en Reuse & Recycling Month. -Syftet med aktiviteten var att bli mer medvetna om våra beteendemönster och få kunskaper om vår konsumtion, men även ta hand som våra produkter. Det som man själv ser som skräp, kan vara användbart för någon annan. I bästa fall slängs de i återvinningen, i värsta fall hamnar de i soporna.

Säkerheten är alltid viktigt 
-Vi valde att samarbeta med Inrego eftersom de har ISO 270001 certifierat för informationssäkerhet. Det visade sig vara rätt val av partner för de har både bra och säkra system för att ta hand om produkter. Mina kollegor fick själva radera innehållet på sina enheter och Inrego utför dessutom en säker radering av data, säger Annika Toll. 

Hur mycket CO2 sparade initiativet? 
Sharps medarbetare samlade i Sverige in 68 enheter varav ca 30% gick till återanvändning. Det ger en miljöbesparing på totalt 2921 CO2e som motsvarar: 
- Energin för att driva 280 kylskåp i ett år. 
- Värma upp 11 lägenheter i ett år. 
Det som inte gick att återanvända har gått till säker materialåtervinning.

 -Det var en mycket uppskattad aktivitet, och jag är hoppas och tror att många fick idéer på hur mycket vi slänger, och hur bra det funkar med både återvinning och återbruk, avslutar Annika Toll.