Case - uppsala stadsmission

Sharp hjälper Uppsala Stadsmission att göra skillnad

Sharp underlättar vardagen för volontärer och anställda inom Uppsala Stadsmission som arbetar för att hjälpa människor som befinner sig i utsatta livssituationer.

Stadsmissionen driver second hand-butiker för att bidra till ett hållbart samhälle och för att erbjuda arbetsträning och praktikplatser. Sedan förra året används kassasystem från Sharp i butikerna. Det är säkra system som är lätta att hantera för personalen som kan skriva ut och scanna prisetiketter. Till systemen finns även en våg för att väga kläder som säljs i lösvikt.

-Det känns verkligen fint att ha kunder som Uppsala Stadsmission som är en ideell förening och har ett viktigt syfte. Det är roligt att få hjälpa kunder att hitta lösningar som passar deras verksamhet. I Uppsala Stadsmissions fall har det till exempel varit prisetiketter som är enkla att scanna och minimerar risken för felslag, vilket gör deras arbete både snabbare och enklare, säger Anders Wiss, säljare på Sharp.

Redan 2016 började Sharps samarbete med Uppsala Stadsmission med leverans av två skrivare. Det var en mindre modell för utskrifter och kopiering, och en större för produktion av deras gåvobrev, en trycksak som de själva producerar och skickar ut till sina bidragsgivare.

Under åren har samarbetet utvecklats och Sharp är nu deras totala IT-leverantör med ansvar för allt från servrar och brandväggar till Office 365-licenser.

-Det är lite som ringar på vattnet, Stadsmissionen hörde talas om oss som IT-leverantör och vi kunde erbjuda en bättre lösning till lägre pris som dessutom är flexibel. Just flexibiliteten är viktig eftersom det ofta sker förändringar inom personalen. Jag har ett bra samarbete med Uppsala Stadsmission och det är en kund som jag kan imponeras av för deras engagemang, säger Marcus Öberg, säljare på Sharp.

Vad levererar Sharp:
Helhetsleverantör av IT-tjänster, skrivare samt kassalösningar till tre butiker.

Mer om Uppsala Stadsmission:
Uppsala Stadsmission arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Uppsala. De är en ideell förening som arbetar både med akut hjälp och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning.