Erik om Copilot

Microsoft Copilot - vem har nytta av AI-verktyget?

Sitter du och sammanställer tidskrävande rapporter? Eller behöver du inspiration för ett viktigt mail? Microsoft Copilot är AI-verktyget hjälper dig med dina arbetsuppgifter i dina 365-appar. Vår expert Erik Gresau berättar om hur han använder Copilot idag.

Genom att Microsoft Copilot är integrerat med Microsoft 365-appar kommer det dagliga arbetet att bli mer effektivt, och kompetensen och samarbetet ökar inom arbetsgruppen. Microsoft Copilot kan hjälpa dig i realtid med många vardagsuppgifter, skriva texter och skapa presentationer och hitta och granska affärsdata. Genom att Microsoft Copilot samordnar och hanterar möten och mail får du tid över till annat.

Erik Gresau är Sharps teknikspecialist inom molntjänster sedan 2019. 
Vem kan ha nytta av Microsoft Copilot anser du?

-Alla på ett företag har nytta av Microsoft Copilot. Förr var det vd:n som hade en assistent men nu kan alla få en sidekick. Det kan handla om att få hjälp med tråkiga och repetitiva uppgifter men också samla information och sammanställa data till att göra kreativa uppgifter, säger Erik Gresau, Virtual Chief Information Officer på Sharp i Stockholm.

Vad kostar Microsoft Copilot för företag?

-Den finns i olika varianter för olika målgrupper och i olika prisklasser för under 4000 kr per månad.

-Jag ser verktyget som en sidekick som kan hjälpa mig med både komplexa och enkla frågor. Jag kan få svar på hur en mjukvara funkar, hur en ominstallation ska gå till och även få konfigurationshjälp.

Vad är det bästa med Copilot?

-Det är unikt att kunna använda så många som 2000 tecken i sökfältet. Du kan utöka fältet flera gånger och på så sätt ge mer detaljerad instruktion och få bättre resultat. Du kan dessutom skriva på svenska och det spelar ingen roll om du stavar fel, svarar Erik.  

Viktigt med datasäkerhet

-Utifrån datasäkerhet har Microsoft Copilot högre säkerhet eftersom den arbetar och bearbetar med stängd databas. Det innebär att den inte sprider min data till andra källor eller bidrar till desinformation utan den använder Microsofts data och plockar inte vad som helst utifrån, säger Erik.

Ta ansvar för data

-Jag ser inget hot med Microsoft Copilot utan det är ett verktyg som kommer att bli en stor tillgång på företag som tänker framåt. Men det är viktigt att ta ansvar och hantera data på rätt sätt. Det kommer att bli fel och det gäller att det finns någon som kan rätta till felen. Jag ser hur vi på Sharp verkligen kan bidra med vår kompetens för att hjälpa företagen både för att öka effektiviteten och göra kreativa arbetsuppgifter, avslutar Erik Gresau.