Utskriftshantering

Vad är utskriftshantering?

Digital transformering med 5G och molntjänster kan öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Det gäller även typiska kontorsmaskiner som kopiatorer och skrivare.

Digital automation kombinerat med utskriftshantering kan hjälpa till att öka effektiviteten och säkerheten, minska miljöpåverkan och till och med sänka kostnader.

Office workers working at desks

Håll ett öga på effektiviten

Att övervaka användning av skrivare kan vara det bästa sättet att säkerställa effektivitet, men det kan kräva mycket tid. Uppgiften att fysiskt kontrollera varje maskin för att övervaka tonernivåer och pappersmaterial, samt hitta och diagnostisera fel, kan ta en stor del av din arbetstid.

Med skrivarhantering tas den manuella övervakningen av papper och toner bort. Med utskriftshantering är all information samlad  och du kan hålla koll genom att kasta en blick på skärmen. Dokumenthanteringen sker automatiserat, enkelt och sparar tid och pengar.

Oavsett hur många skrivare du har eller vilka modeller – du kan du se dem alla samlade på en skärm.

Three colleagues reviewing on-screen content at PC

Hålla sig till regler

Styrda utskrifter innebär att du kan begränsa åtkomst och på så sätt se till att endast de som behöver skriva ut, kopiera eller scanna har möjlighet att göra det. Resultatet är lägre kostnader och onödiga färgutskrifter hålls på ett minimum.

För att öka säkerheten kan skrivarhanteringen konfigureras för att kräva att användarna identifierar sig innan de hämtar sina dokument, en bra sätt för att minska risken att papper kommer i orätta händer.

Product-Software-Job Accounting II-Login

Bra utskriftshantering

Dokumenthantering handlar inte bara om att minimera avfall och upprätthålla din miljöpolicy - det går hand i hand med kontorssäkerhet. Utan dokumenthantering och utskriftshantering får du kanske aldrig veta om ett känsligt dokument har skrivits ut, kopierats eller scannats av någon obehörighet.

Med säker utskriftshantering gör att du vet när och varför dina multifunktionsskrivare används och exakt vem som använde dem.

Product-Software-Job Accounting II- Environment

Se våra mjukvaror för utskriftshantering

Med säker utskriftshantering vet du när dina skrivare används, för vad och av vem.