Office workers working at desk and an informal meeting
Office workers working at desk and an informal meeting

Lär dig mer om dokumenthantering och utskriftshantering

Få bra rutiner och digitalisera dokument enkelt

Skapa bättre rutiner

Oavsett om du har en liten arbetsgrupp, en större avdelning eller ett avancerat utskriftsrum behöver varje arbetsplats skrivare och kopiatorer.

Även om många av oss arbetar väldigt mycket digitalt är dokument i pappersformat fortfarande viktigt i många sammanhang, det kan vara allt möjligt som ordrar, fraktsedlar och fakturor. Vet du om att de kan hanteras ännu mer effektivt med dokumenthantering och utskriftshantering.

Den här mjukvaran kan förbättra varje steg i dokumenthanteringen, inklusive dokumentkontroll, hantering av arbetsflöden, säker lagring, scanning och mer - vilket ger bättre och säkrare rutiner, högre effektivitet vilket ger lägre kostnader.

 

Övervaka dina skrivare

Det spelar ingen roll om du har en skrivare eller hundra, enhetshantering kan via en central skärm visa vad varje multifunktionsskrivare gör, vem den används av och när. Du behöver inte gissa hur skrivaren fungerar utan ser det i realtid.

Med utskriftshantering kan du skapa utskriftsregler, reglera åtkomst för användare, begränsa antalet utskrivna sidor och även begära användarbehörighet. Genom att ha regler för utskriftshantering blir det enklare, effektivare och ökar säkerheten.

Woman standing at printer in office-Printer-Product

Minska slöseri av papper

Du kan minska kostnaderna av onödiga och obehöriga utskrifter med utskriftshantering. Det är bra för miljön och bidrar till bättre rutiner och arbetsflöden med datafångst och digital hantering. Med hjälp av några knapptryckningar är ditt dokument automatiskt där det ska vara. Till exempel kan personalen på ekonomi scanna fakturor och enkelt spara dem i rätt mapp.

Three office workers working at desks

Spara tid och pengar

Ibland försvinner dokument eller sparas på fel ställe, men med datafångst och dokumenthantering, sparas de på rätt plats. Datafångst effektiviserar arbetsflöden och rutiner. När ett dokument scannas kan det dirigeras till rätt team eller mapp. Vad betyder det för dig? Det går fortare att namnge filer, sortera, skicka och arkivera, du får ett bättre arbetsflöde och får tid över till annat.

Eftersom programvaran indexerar både metataggar och dokumentinnehåll kan du snabbt och enkelt hitta exakt vad du letar efter. Med hjälp av mjukvaran datafångst går det även att skicka scannade dokument som PDF-filer som är skyddade med lösenord.

 

Four colleagues looking a PC screen

Öka säkerheten följ regelverket

Skydda dina utskrifter, scannade och kopierade dokument med datafångst och enhetshantering vilket underlättar sökning av dokument. Genom bra rutiner med digitala arbetsflöden kan jobbet bli både säkrare och enklare.

Small workgroup informal meeting