Leaves
Leaves

Sharp Eco Vision 2050

Långsiktiga miljömål i Sharp Eco Vision 2050

Långsiktiga mål i Sharp Eco Vision 2050

Vi har Sharp Eco Vision 2050 för att bidra till en hållbar utveckling, relaterade till FN:s globala mål (SDG), efterlevnad av Parisavtalet och cirkulär ekonomi.

Enligt vår hållbarhetsvision måste två avgörande globala mål uppnås senast år 2050; att skapa mer ren energi än den energi som förbrukas i hela leveranskedjan och uppnå nettonollutsläpp av koldioxid.

Vi kommer att deklarera information enligt rekommendationerna från arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella upplysningar (TCFD) som har tagits fram av samarbetsorganet för finansiell stabilitet (FSB). 

Sustainability Venn diagram

Våra tre handlingsområden

Klimatförändringar - Vi strävar efter att tillverka produkter som blir allt mer energieffektiva och samtidigt minska koldioxidutsläpp från företagets aktiviteter, produkter och tjänster.

Resursåtervinning - Främja cirkulär ekonomi genom att återvinna produkter och reducera avfallet för att bidra till minskad miljöpåverkan.

Säkerhet och trygghet - Begränsa användandet av kemiska ämnen som kan ha negativa effekter på människors hälsa, vår miljö och vårt ekosystem.

Sharp utarbetar miljömål på medellång sikt inom alla områden. Dessa definierar specifika aktiviteter och kvantitativa mål som gör att vi snabbare kan uppfylla vår långsiktiga hållbarhetsvision. Vi har redan börjat göra satsningar globalt och lokalt för att uppnå dessa mål.

Circular economy illustration