A man using a computer

Vad innebär Sharps trygga IT-tjänst?

En trygg IT-tjänst från Sharp kan hjälpa, optimera och skydda din dagliga verksamhet, samtidigt som den kan sätta en strategi på plats för att stödja tillväxt och expansion för din verksamhet.

Tjänsten innebär att vi tar över ansvaret för din verksamhets infrastrukturella verksamhet. Kallas även Managed Service Provider (MSP) vilket betyder att hela, eller en del av ditt affärssystem övervakas för en fast månadsavgift. Tjänsterna kan omfatta övervakning dygnet runt, problemlösning samt produktleasing och utbyte.

När du letar efter en IT-tjänsteleverantör finns det en mängd överväganden att tänka på – här fokuserar vi på fem viktiga saker:

#1: Säkerhet
I takt med att världen blir allt mer uppkopplad är det viktigt att hålla din data, personal och kunder säker. Därför är det viktigt att ha en erfaren IT-tjänsteleverantör som kan hålla dina system uppdaterade med den senaste säkerhetstekniken. Dessutom avlastar det din personal som annars måste övervaka och hantera datorer och nätverk. Det är en trygghet att ha expertis som är uppdaterade och kan se till att allt fungerar utan driftstopp.

#2: Effektiviserade processer
Genom att automatisera de mest repetitiva arbetsuppgifterna och att välja nya processer för att bättre hantera data, åtkomst och säkerhet får du mer effektiva processer. Genom att lägga ut din IT-verksamhet på entreprenad kan du dessutom flytta fokus från att bara hantera vardagen och se till att bygga strategier för framtiden.

#3: Budgeterade kostnader
En annan tydlig fördel med att byta till ett tryggt IT-serviceavtal är att du får tydlig överblick över utgifterna. Du kan tillsammans med oss definiera ett servicepaket som passar ditt företags unika behov. Det hjälper dig att bättre spåra och hantera dina IT-servicekostnader samt planera för framtiden.

#4: Fokus på affärstillväxt
I takt med att ditt företag växer ökar också behoven hos personalen, dina kunder och den interna verksamheten. En organisation som inte är tillräckligt robust för att hantera förändringar, eller säker nog att hantera potentiella hot, kan hämma verksamhetens tillväxt. Ett tryggt IT-tjänstepaket kommer sömlöst att växa med ditt företag som kan anpassas till nya servicenivåer när du behöver dem.

#5: Konkurrensfördel
Förutom att hantera tillväxten av din företagsinfrastruktur, kommer användningen av en trygg IT-tjänst att bidra till att ge ditt företag en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Genom att implementera ett starkt, robust och smidigt IT-system kan ditt företag leverera en bättre kundupplevelse till slutanvändare, oavsett om det är i form av ett mer lyhört säljteam eller helt enkelt i form av en snabbare webbplats och optimerad mobilplattform , vilket förbättrar effektiviteten.