Sharps säkra utskifter

Alla företag vill kunna göra saker snabbare och mer effektivt. Det är viktigt att förstå exakt vad det kostar att skriva ut och kopiera. Det enda sättet du kan förbättra effektiviteten är att du bort det som du vet är onödigt.

Sharps säkra utskrifter hjälper dig att göra just det genom att proaktivt övervaka och hantera företagets utskrifter, scanning och kopiering. Du kan se exakt hur mycket dina skrivare används, av vem och när. Du kan styra till exempel åtkomsträttigheterna för varje skrivare i ditt nätverk. Med den informationen kan du förbättra produktiviteten och öka dokumentsäkerheten och regelefterlevnad. Du kan också se till att rätt skrivare finns på rätt platser för optimal effektivitet.