Chemicals
Chemicals

Ansvarsfull användning av kemikalier i våra produkter

Sharps produkter är tillverkade av ett flertal delar och material och dessa innehåller kemiska ämnen.

Ansvar för användandet av kemiska ämnen

Kemiska produkter används även i tillverkningsprocesserna vid våra fabriker och hos våra underleverantörer. Kemiska ämnen i Sharps produkter förbättrar produkternas prestanda och kvalitet. Vi är mycket medvetna om att vissa kan ha negativa effekter på naturen och människors hälsa när de hanteras felaktigt.

Förr var föroreningar och miljöproblem orsakade av kemiska ämnen vardag. Idag kräver många länder att företag hanterar kemiska ämnen enligt högt ställda lagkrav för att bekämpa dessa risker och arbeta mot mål för hållbar utveckling. Sharp följer givetvis dessa lagstiftningar samt bidrar aktivt till utvecklingen av framtida kemikalielagstiftning. 

 

Globe illustration

System för hantering av kemiska ämnen

Viss lagstiftning kan innehålla märkningskrav eller ett förbud eller begränsning av användningen av kemiska ämnen. Annan lagstiftning kräver informationshantering om produktinnehåll, rapportering av mängden föroreningar som släpps ut i atmosfären och vatten, kontroll av arbetsmiljön och företagshälsovård.

I enlighet med vår grundläggande miljöpolicy "Att skapa ett miljömedvetet företag med uppriktighet och kreativitet", föreskriver Sharps uppförandekod hantering av kemiska ämnen enligt följande: att tillämpliga miljölagar, förordningar och regionala avtal följs.

 

Chemicals