App för besökshantering

OnLocation Mobile

Med vår mest innovativa mobilapp hittills, OnLocation Mobile, kan personal och besökare känna sig trygga och säkra.

Vår smarta mjukvara för besökshantering med kontaktlös incheckning gör arbetsplatsen säkrare och hjälper dig att efterleva hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Mobile-phone-WolMobile-sign-in screen

Arbeta mobilt

Besökssäkerhet

OnLocation Mobile ger väsentligt förbättrad besökssäkerhet genom mer korrekta data för personnärvaro, skickar snabbt ut viktiga meddelanden till hela arbetsstyrkan och kan checka in distansarbetande personal.

Med appens smarta, automatiserade tjänster har den fler funktioner än enbart incheckning till ett möte vid receptionen. Viktiga meddelanden, riktlinjer och annan viktig information kan smidigt skickas till personal och entreprenörer.

OnLocation Mobile kan göra följande:

Spåra vilka som finns i lokalen

Automatisk, platsbaserad incheckningstjänst

Ett verktyg för strikt efterlevnad vid evakuering eller i en nödsituation. Automatisk spårning av vilka som finns på plats med hjälp av geotaggning gör att personal och entreprenörer inte behöver checka in manuellt.

wolmobile sign-in

Skicka information i realtid

Omedelbara varningar

Finns det obehöriga personer i receptionen? Finns skador i trapphuset på fjärde våningen? Utsläpp i anläggning 3? Skicka ögonblickliga meddelanden till alla närvarande för att uppmärksamma personal och entreprenörer på faror. Du kan också begära kvittensmeddelande för att säkerställa att alla har tagit emot och läst viktiga meddelanden vid incheckning.

wolmobile sign-in sos- alert

Spåra distans- och ensamarbetande

Distansarbete

Arbetar personal på avlägsna platser? Även om ditt team ofta arbetar hemifrån, är på väg någonstans eller befinner sig på avlägsna platser kan de checka in för pågående arbete. Deras geotaggning och fördefinierade säkerhetskontakter uppdateras i enlighet med aktuella uppgifter

Wolmobile workman on-site