A person typing on a laptop
A person typing on a laptop

Antivirus

Håll din data säker! Vi skyddar dig från virusattacker och phishing.

Mer än antivirusprogram

Idag upplevs ofta traditionella antivirusprogram som otillräckliga och att de inte håller måttet i en uppkopplad vardag. Det finns många hot som kan orsaka enorma störningar, systemstopp och dataförlust. Många av dessa kan använda legitima processer och handlingar på ett skadligt sätt.

Antivirus övervaka dina datorer och din infrastruktur, granska beteenden och registrerar informationen för att upptäcka, undersöka och varna om skadlig kod finns eller försök till dataintrång inträffar.

Portege_X30-F

Indentifiera hot

Varje dag sker tusentals virus- och malwareattacker. Med antivirus identifieras dessa snabbt och korrupta processer eller attacker hindras på ett effektivt och säkert sätt, utan att påverka din verksamhet. Tack vare sin enkla och snabba funktion ställer produkten inte samma krav på användarna utan vi tar hand om er säkerhet.

Satellite-Pro-C50

Endpoint Detection and Response

EDR (Endpoint Detection and Response) betyder upptäckt och åtgärdande av attacker mot nätverkets ändpunkter. Med ändpunkter menas mobiltelefoner, skrivare, datorer, skärmar och annat som är anslutet till nätverket, men som inte är en server. EDR kommer att stoppa misstänkta processer från att köras eller stoppa processer om används skadligt. Dessutom kan EDR tillhandahålla både nätverks- och enhetskontroll, så att ditt företag kan begränsa vissa program och appar från att användas.

Woman writing on pad