A woman working on a laptop
A woman working on a laptop

Arbetsplats som tjänst

Datorer med utrustning, installation, garantihantering och säker återlämning, allt till en fast månadskostnad. Med arbetsplats som tjänst får ni verktygen ni behöver på er digitala arbetsplats.

Arbetsplats som tjänst

Dagens digitala arbetsplatser förändras från dag till dag. Vi ser till att ni alltid har det de verktyg ni behöver för att helt kunna fokusera på ert arbete. Vi gör er arbetsdag enklare.

Vilken utrustning behöver ni?

Vi har tåliga och lätta laptops med hög prestanda, tangentbord, möss, dockningsstationer m.m. Allt som behövs för att ni ska kunna utföra ert dagliga jobb.
 

Hårdvara, installation, garantihantering och återtag - allt ingår

Med arbetsplats som tjänst erbjuder vi:

 • Laptop, skärmar, dockningsstationer, möss och tangentbord - alla verktyg ni behöver
 • Inköp, konfiguration och installation
 • Administration av nya och befintliga användare
 • Försäkring och garantihantering
 • Säkring och radering av all er data vid återtag
 • Hårdvara återvinns eller återanvänds

Arbetsplats som tjänst

Full trygghet och flexibilitet

Ekonomi​
Fast månadskostnad ger bra överblick över ekonomin utan oväntade utgifter. Alltid den senaste tekniken utan ekonomiska kompromisser.​​

Flexibilitet​
Vilken utrustning behöver ni? Kanske behöver personalen olika prestanda eller olika tillbehör. Vi skräddarsyr produkter och tjänster efter er era behov. ​​

Trygghet​
Alla produkter är försäkrade och ersätts eller repareras snabb om det skulle gå sönder eller om olyckan skulle vara framme.​

Business meeting in modern office with desktop printer in background

Hög ersättningsnivå och låg självrisk

Allriskförsäkring - IT

När olyckan eller tjuven är framme upptäcker många att deras företagsförsäkring täcker väldigt lite eller ingenting alls av skadan. Långt ifrån alla företagsförsäkringar täcker hyrd utrustning över huvud taget. Om den gör det är självrisken onödigt hög, ersättningsnivån låg och handläggningstiden kan ta veckor eller månader.

 • Allriskförsäkring inkl. drulle
   
 • Låg självrisk
  500 kr vid objektsvärde* <10 000 kr
  1 000 kr vid objektsvärde* >10 000 kr
   
 • Hög ersättningsnivå
  Inget åldersavdrag de första 36 månaderna
  Ersätter skadat objekt med samma eller likvärdig modell
   
 • Snabb handläggningstid
  Max 2 arbetsdagar. Stå inte utan utrustning längre än nödvändigt

*Nyanskaffningsvärde

man using computer