Job Accounting II software on MFP panel

Upptäck Sharps mjukvaror för dokumenthantering och utskriftshantering

För bra rutiner och arbetsflöden

Kontakta oss

Vi har innovativa och bra mjukvaror för att små och stora företag ska kunna växa.

Vi erbjuder dokumenthantering och utskriftshantering som passar alla typer av företag och utvecklar ditt sätt att arbeta, maximerar produktiviteten och hjälper till med de rutinuppgifter som finns på kontor.

Vi har ett brett urval av både lösningar och produkter, tillsammans ger de bra förutsättningar för att förbättra rutiner och skapa säkra arbetsflöden.

  • Efterlevnad - Rapportera åtgärder för att säkerställa att de är fullständigt granskningsbara, spårbara och hanterade på ett säkert sött
  • Effektivitet – Använd dina resurser och förbrukningsmaterial mer effektivt genom automatiserad och konsoliderad hantering av alla skrivare. Det leder till mindre avfall och att du har förbrukningsmaterial du behöver på plats
  • Produktivitet - Skapa, lagra och hämta information snabbare från olika enheter på valfri plats. Du kan skapa arbetsflöden genom att scanna, arkivera och skicka filer till de som behöver dem.
  • Säkerhet - Din utskrifter, scannade och kopierade dokument är skyddade genom att använda säkerhetsfunktioner. Använd regler och rutiner för att skydda dokument och data.
  • Värde - Hantera utskriftskostnader och kopieringskostnader och minska avfall, spara pengar och samtidigt tänka på vad som är miljömässigt hållbart.