Skärmar för mötesrum

Våra arbetsplatser ser olika ut, men handlar i grunden om samarbete och möten mellan människor. Vi har skärmar som är perfekta för konferens- och mötesrum, och som tillsammans med anpassade tillbehör skapar effektiva och lyckade möten, oavsett om det är ett videomöte eller en presentation för ledningen. Med skärmar i konferens- och mötesrum är det möjligt att mötas och arbeta på nya sätt.