Skärmar för mötesrum

Arbetsplatser ser olika ut men handlar i grunden om samarbete och möte mellan människor. Vi har skärmar som är anpassade för att finnas i konferens- och mötesrum och som tillsammans med anpassade tillbehör skapar effektiva och lyckade möten, oavsett om det är ett videomöte eller en presentation för ledningen. Med skärmar i ditt konferens- och mötesrum öppnar ni upp för nya typer av möten och arbetssätt.