FRAMTIDENS ARBETE

På Sharp anser vi att medarbetarna är en viktig tillgång för alla företag. Ju mer kompetenta dina medarbetare är, desto mer framgångsrikt kan ditt företag bli. Vi anser att det är människors behov som bör definiera formen för och syftet med morgondagens teknik.

Vi är ett företag med åratal av erfarenhet av att utveckla produkter och lösningar för arbetsplatser, men för att förstå behoven hos morgondagens arbetskraft behövde vi lära oss ännu mer.

Vi ville inte förlita oss på tidigare forskning för att åstadkomma detta. Vi satte oss ner med en grupp unga yrkesmänniskor och samtalade med dem ansikte mot ansikte om deras framtid. Vi frågade hur de väntar sig att ny teknik ska förändra sättet som de lever och arbetar på, och vilka farhågor och möjligheter dessa förändringar skulle skapa.

X

Millennials som föddes mellan 1980 och 2000, är framtidens arbetskraft och kommer att forma arbetslivet under många år framöver. De utgör redan mer än en tredjedel av arbetskraften och kommer år 2025 att uppgå till nära 75 procent. Att locka till sig de bästa av dessa är avgörande för framtidens företag.

Denna rapport har byggts upp från fyra centrala forskningspelare: Formell forskning – dokument, undersökningar och textanalys om framtidens arbetsplats, analys av "big data", en fokusgrupp med Sharps kunder och en workshop med millennials.

TEKNIK PÅ ARBETSPLATSEN

people

För att vara redo för framtiden måste vi förstå det tankesätt, de farhågor och de möjligheter som morgondagens arbetskraft tror att denna nya teknik kommer att skapa.

DISTANSARBETE

people

Teknikens inverkan på framtidens arbetsplats påverkar inte bara medarbetare på arbetet, utan påverkar även var de arbetar. Millennials ser två typer av arbetsplatser i framtiden: virtuella och fysiska.

FLEXIBELT ARBETE

people

För millennials är det enbart en del av deras ambition att hitta rätt arbetsplats. De söker inte bara efter den rätta miljön, utan även efter någonstans där de kan utveckla sina färdigheter.

BALANS MELLAN ARBETE OCH PRIVATLIV

people

Gruppen vi talade med sade att de vill ha närmare relationer till sina chefer, så att de känner sig bekväma att uttrycka åsikter och lyfta fram frågor. De sa att de inte ser sitt jobb som bara ett jobb, utan snarare som en viktig del av deras liv.

FRAMTIDENS ARBETSMILJÖ

people

Baserat på den feedback som deltagarna i workshopen gav oss finns det en hel del som företag och organisationer kan göra för att utvecklas och anpassa sig till de föränderliga behoven hos morgondagens arbetskraft.

Ladda ner rapport
TAKE THE WORKPLACE OF THE FUTURE QUIZ

Prova vårt quiz om framtidens arbetsplats

Tror du att du vet vad framtiden för med sig?
Varför inte göra vårt quiz och se om du är redo att möta kraven från morgondagens arbetsplats.

Starta Quiz

KOMMER ROBOTAR TA VÅRA JOBB?

De vi pratade med var oroade över att tyngas ned av teknik och enorma mängder information. Men vilken annan fråga var viktiga för dem?

 • Säkerhet för personuppgifter

 • Tillgång till Wi-Fi

 • Skadlig programvara och virus

TEKNIKEN TAR HAND OM RUTINUPPGIFTER

Vilka arbetetuppgifter kan tekniken ta över så att millenniegenerationen kan fokusera på jobb som kräver en mer personlig touch?

 • Sociala medier

 • Vardagsuppgifter

 • Möten

ATT SKAPA GEMENSKAP PÅ ARBETSPLATSEN ÄR VIKTIGT

Vi upptäckte att medarbetare som arbetar i en mer avslappnad miljö blir mer benägna till att knyta an, oavsett ålder, hierarkisk nivå och ...?

 • Nationalitet

 • Kön

 • Politisk åsikt

MED TEKNIK HAR ALLA EN RÖST

Framtidens anställda anser att tekniken har en positiv inverkan på samhället och kan vara ett verktyg för att främja vad?

 • Debatt och diskussion

 • Världsfred

 • Mångfald och delaktighet

ARBETE HANDLAR INTE BARA OM PENGAR. DET HANDLAR OM PASSION

Hur stor andel av de personer som vi talade med sa att de skulle behöva gå ned i lön för att hitta ett arbete som motsvarade deras värderingar?

 • 35 %

 • 50 %

 • 75 %

Resultat

tick4 Rätt

cross1 Fel

Du är nog inte helt redo för framtiden. Kanske ska du läsa våra artiklar för att få mer information. 

Du tänker absolut på framtiden men det finns en hel del som du behöver tänka på. Läs våra artiklar för att se vad du missat. 

Wow, du kan verkligen det här. Varför inte använda länken nedan för att registrera dig för uppdateringar, så att vi kan dela med oss av framtida resultat till dig och se till att du alltid vet vad du ska göra?