Introduktion till Pen-on-Paper: Varför handskrift fortfarande är betydelsefullt i en digital värld

Introduktion till Pen-on-Paper: Varför handskrift fortfarande är betydelsefullt i en digital värld

Med Sharps interaktiva BIG PAD-skärmar får du en naturligare och mjukare skrivkänsla än med konkurrerande produkter. Nedan går vi igenom vad Pen-on-Paper kan tillföra vid användning av BIG PAD i kontorsmiljö.

Även om vi använder en stor del av arbetstiden till att skriva på ett tangentbord är det ofta betydligt effektivare att skriva eller rita på en tavla när man vill utbyta information med andra.

BIG PAD – våra interaktiva skärmar – har alla fördelarna hos ett blädderblock eller en skrivtavla när det gäller att rita eller skriva, plus alla fördelarna hos en digital utrustning ansluten till alla dina övriga digitala enheter.

Du kan ansluta till exempel en smartphone, surfplatta eller bärbar dator till BIG PAD för att utbyta information. Med Sharp Display Connect kan upp till 50 personer ansluta egen utrustning till en BIG PAD-skärm, göra anteckningar som alla deltagare kan se eller dela eget innehåll direkt till BIG PAD-skärmen.

Att kunna skriva och rita på BIG PAD-skärmen på ett naturligt sätt är avgörande för presentationer på skärmen eller för grupparbeten. De som ska använda en interaktiv skärm behöver känna sig trygga med hur den används.

BIG PAD:s avancerade skärmteknik ger snabb och precis inmatning och en naturlig skrivkänsla, precis som vid användning av papper och penna.

Vi tror att människor kan åstadkomma mer när de kan fokusera på mötet istället för på tekniken. BIG PAD är enkel och naturlig att använda. Den distraherar därför inte utan är ett tekniskt komplement som inte är i vägen.

Funktionerna hos Sharps olika BIG PAD-modeller varierar, men alla har en mycket exakt och responsiv pekskärm med naturliga färger, oavsett om den används med en passiv eller aktiv penna eller ett finger.

Sharp BIG PAD i kontorsmiljö
Enligt vår undersökning av kontorspersonal ansåg 58%* av personalen att möten skulle vara mer givande om mötesdeltagarna kunde delta mer aktivt. Här kan verktyg såsom BIG PAD ha en stor uppgift. Med en BIG PAD-skärm är det enkelt för fler människor att engagera sig och bidra med förslag och idéer. Pen-On-Paper-tekniken ger en naturlig skrivkänsla som gör BIG PAD-skärmen enkel och intuitiv att använda, och via Sharp Display Connect kan egen utrustning anslutas till BIG PAD.

Med Sharps Touch Viewing-mjukvara är det enkelt att öppna och hantera filer i många olika format på BIG PAD. Med detta användargränssnitt fungerar BIG PAD-skärmen som en pekskärm, och gör att du kan hantera många olika filtyper såsom Microsoft® Office-filer, videor och webbsidor.

Flera personer kan använda en BIG PAD-skärm samtidigt, vilket ger fantastiska samarbetsmöjligheter. Istället för att en person i taget använder skärmen kan teammedlemmar aktivt delta och rita eller skriva på skärmen samtidigt.

Det tyska automationsteknikföretaget Festo använder Sharps BIG PAD-skärmar i sina mötesrum och gemensamhetsutrymmen så att personalen snabbt kan utbyta idéer och tankar med kolleger och kunder på ett flexibelt sätt.

"Under ett möte måste personalen kunna koncentrera sig på de faktiska ärenden som ska hanteras. Komplicerad och svåranvänd teknik kräver mycket tid och tenderar att bli oanvänd. Vi undvek detta hinder genom att införa en intuitiv teknik som kan användas av alla oavsett IT-kunskaper.”

Om du vill ha mer information om Sharps interaktiva skärmar och Pen-on-Paper-tekniken, kontakta oss för en demonstration.

* Undersökningen genomfördes i april 2016 av Censuswide på uppdrag av Sharp, med 6 045 kontorsanställda i nio EU-länder (Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Sverige, Polen, Nederländerna, Tjeckien och Ungern).