Dynaedge_hero.png

Edge i praktiken – det hänger på brillorna

Smarta glasögon har stor potential att förändra hur många arbetar och att ge ökad produktivitet. För att få ut det mesta möjliga av glasögonens potential krävs det ofta edgelösningar, för att flytta kapacitet för datahantering och beräkning närmare användarna, skriver Kenni Ramsell på Dynabook.

Vad har edgelösningar i kanten av nätverken och smarta glasögon att göra med varandra? Väldigt mycket visar det sig. Edgelösningar blir en möjliggörare för praktiska tillämpningar med smarta glasögon. Och smarta glasögon blir en konkret anledning att satsa på edgelösningar. Perfekt harmoni, med andra ord.

Anledningen till symbiosen är enkel att förklara. Tack vare den höga bandbredd som är möjlig med 4G och framför allt 5G går det att flytta mjukvaror närmare användarna, i edgeinstallationer. De förbättrade möjligheterna till kommunikation som det ger, bland annat på grund av minskad fördröjning (latency), gör att data från smarta glasögon kan bearbetas på bättre sätt. Och data kan skickas till glasögonen på bättre sätt.

Det här gör tillämpningar som innefattar förstärkt verklighet (AR, assisted/augmented reality) och virtuell verklighet (VR) möjliga. Skillnaden mellan de två kan i all enkelhet beskrivas som att AR handlar om att tillföra information till verkligheten, medan VR går ut på att skapa alternativa beskrivningar av verkligheten.

Vad innebär det här i praktiken för mobil personal? Inte minst det följande:

     Support på distans. Med smarta glasögon kan en expert på distans se vad en servicetekniker på fältet ser och ge råd och anvisningar, till exempel om reparationer, rengöring och konstruktion av delar. Det här minskar inte bara tid och kostnader för support och service, det bidrar också till att minska koldioxidutsläpp, eftersom färre personer behöver resa. Dessutom underlättar det att hantera kompetensbrist på en lokal nivå.

     Samarbete i realtid. Genom att dela på bilder, video och 3D-modeller med smarta glasögon kan team samarbeta effektivt utan att alla medlemmar behöver befinna sig på samma plats. Det bidrar återigen till minskat resande, vilket förutom bättre miljö innebär att andelen produktiv tid ökar.

     Utbildning. Smarta glasögon kan även bidra till bättre utbildning, tack vare AR, VR och samarbete på distans. Det här gäller till exempel för tillverkande industri och byggbranschen. Underleverantörer kan skicka utrustning med installationsanvisningar laddade i smarta glasögon. Sådana arbetssätt innebär att det krävs en initial investering, men de blir lönsamma på sikt.

     Försäljning och marknadsföring. Redan i dag är det vanligt med virtuella visningar av lägenheter. Med AR med i bilden blir de möjliga tillämpningarna mångfalt fler. Tänk dig till exempel en säljare som tar med potentiella kunder på en AR-assisterad demonstration av maskiner.

Användning av AR och VR har ökat de två senaste åren, på grund av pandemin. Och det är bara början. Våra undersökningar visar att 63 procent av alla organisationer planerar att använda smarta glasögon under de närmaste tre åren. För att utfallet för dem ska bli lyckat behöver edgelösningar finnas med i bilden i många fall. Det är en spännande och med största säkerhet produktiv framtid som väntar.