Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee
Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee

Säkerhetsdatablad - Safety Data Sheet

Beskriver egenskaperna hos ett kemiskt ämne.

Säkerhetsdatablad - Safety Data Sheet

SDS (säkerhetsdatablad) beskriver egenskaperna hos ett kemiskt ämne samt nödåtgärder vid hantering av det kemiska ämnet — eller en produkt där ämnet ingår — i händelse av en olycka. Detta bidrar till att säkerställa att kemikaliens egenskaper klargörs ordentligt och att produkter där ämnet ingår kan användas på ett säkert sätt.

Woman working at home office with laptop and printed documents