Chemicals
Chemicals

REACh - en EU-förordning

Sharps uppförandekod innebär en proaktiv hållning för att uppfylla bestämmelserna.

REACh - en EU-förodning

REACh är en EU-förordning (EC 1907/2006) för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, och det trädde i kraft 1 juni 2007.

Ett av dess syften är att inom ramen för hållbar utveckling förbättra hälso- och miljöskyddet beträffande farliga kemiska ämnen. Sharp stöder detta syfte och intar i enlighet med Sharps uppförandekod en proaktiv hållning för att uppfylla bestämmelserna. 

 

 

A man stood in front of a sunset