Field with trees
Image of a field with trees

Ledningssystem

Från designstadium och tillverkning till återvinning av uttjänta produkter granskar vi via vårt miljöledningssystem noggrant alla områden där vi direkt eller indirekt påverkar miljön.

Miljöledningssystem

Från designstadium och tillverkning till återvinning av uttjänta produkter granskar vi via vårt miljöledningssystem noggrant alla områden där vi direkt eller indirekt påverkar miljön.

Alla våra fabriker och de flesta av våra kontor efterlever ISO 14001-standarden; ett ramverk som specificerar kraven för miljöledningssystem. Vår målsättning är att vi inspirerar aktivt miljöledning och satsningar på miljöåtgärder i hela organisationen.

Våra design- och utvecklingsavdelningar utvecklar kontinuerligt innovativ, hållbar teknik för en renare och hållbar värld, och vi har ett starkt fokus på tillverkning av högkvalitativa och hållbara produkter.

Se vår miljöpolicy nedan. 

environnement

Våra certifieringar

ISO 14001
EN ISO 14001 är en uppsättning kriterier för miljöstyrningssystem. Det bildar ett ramverk som företag och organisationer kan följa för att åstadkomma effektiv miljöstyrning.

Oberoende kontrollanter kontrollerar regelbundet om Sharp uppfyller de olika kraven. Uppfyllandet av dessa krav säkerställer kontinuerligt miljötänkande.

ISO 45001
ISO 45001 är ett ledningssystem för att hantera arbetsmiljörisker och att ständigt förbättra arbetsmiljöprestandan. På Sharp tar vi arbetsmiljöansvaret på allvar.

ISO 9001
ISO 9001 bygger på ett antal grundläggande principer och används av organisationer världen över. Vi utgår från kundernas behov och ser över de interna arbetssätten.

Oberoende kontrollanter kontrollerar regelbundet om Sharp uppfyller de olika kraven. Uppfyllandet av dessa krav säkerställer kontinuerlig effektivisering och ökad lönsamhet.

A girl sat in front of a building with plants
Certifikat

Sharp EU Environmental Policy

20.09.2022

ISO 14001 Certification

20.09.2022

ISO 14001 certifikat på svenska

03.10.2022

ISO 9001 45001 Certification

14.10.2022