People working in an office

Frivilligt branschavtal

Bildutrustning

Miljövarudeklarationer

Sharp är ett miljömedvetet företag med lång erfarenhet av miljömässiga förbättringar av sina produkter. Som sådant förbinder sig Sharp att delta i den europeiska överenskommelsen "Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment" (frivilligt branschavtal för skrivare och multifunktionsprodukter) i syfte att producera och tillhandahålla hållbara skrivare och multifunktionsprodukter.

Sharp bidrar sålunda till EU:s handlingsplan för energieffektivitet genom att förbättra de miljömässiga egenskaperna hos sina produkter, särskilt beträffande resurs- och energieffektivitet.

Kunderna får därmed tillgång till mer miljömässigt avancerade produkter, och kan ta mer hållbara inköpsbeslut baserat på informationen om produkternas miljömässiga egenskaper. Denna information finns på produktsidan för respektive land på sidan ”Support och nedladdningar” i form av en miljövarudeklaration i enlighet med ECMA370-standarden.

Two colleagues walking past a printer in the office