Kontakta oss

Varför Sharps multifunktionssystem MX-6070N och MX-5070N är konstruerade för att vara maximalt miljövänliga

UK, 29.03.2017

Att konstruera ett multifunktionssystem som alla på kontoret kan använda, som är späckat med funktioner och som förbättrar produktiviteten är ingen enkel uppgift. Om produkten dessutom ska ge så liten miljöpåverkan som möjligt så blir uppgiften ännu svårare. Vi ska se hur Sharp har lyckats åstadkomma detta.

 

Sharp strävar efter att konstruera utrustning som är både praktisk och innovativ. Något som är djupt rotat i vår företagskultur är respekt för miljön. Sharp var den förste tillverkaren som erhöll EU:s miljömärkning för en TV, och tack vare den låga energiförbrukningen är nästan alla av våra multifunktionssystem försedda med den respekterade Energy Star-dekalen.

I en färsk intervju med flera av de främsta konstruktörerna vid Sharp Office Solutions Business Unit i Japan framgår tydligt att Sharp blir alltmer miljövänliga inom alla områden, och varför MX-6070N och MX-5070N är exakt vad ditt kontor behöver.

 

Från vänster till höger: Yuhichiroh Takesue, Kazushi Yamaneki, Takeshi Okuda, Takahiro Kawakami, Hiroki Kanemitsu, Kousuke Namisaki, Osamu Wada

Här är sex insikter från denna intervju:

1. Rörelsedetektor 

Sharps multifunktionssystem växlar till viloläge när de inte används för att minimera energiförbrukningen. När en person närmar sig maskinen detekterar den inbyggda rörelsedetektorn detta och väcker upp multifunktionssystemet så att det är redo för användning när personen kommer fram till maskinen.

- En rörelsedetektor registrerar när någon närmar sig multifunktionssystemet och väcker upp det från viloläge. Personen behöver därmed vänta endast en kort stund innan multifunktionssystemet kan användas, säger produktchefen Yuichiro Takesue.

2. Kortare uppvärmningstid för scanning...

Vid kopiering och scanning måste multifunktionssystemet först värmas upp eftersom de mekaniska komponenter som används för dessa funktioner måste uppnå en viss temperatur för korrekt funktion. Uppvärmningstiden har emellertid sänkts betydligt.

- Det tar bara en sekund innan scanningsfunktionen kan användas, påpekar mjukvaruutvecklaren Kazushi Yamaneki.

3. ...och för kopiering

Sharp siktade på att halvera uppvärmningstiden för kopiering – vilket man lyckades med. Sharps tekniker gick tillbaka till ritbordet och konstruerade om komponenterna för utskriftsmekanismen.

Processen inbegriper en fixeringsenhet som utövar tryck på pappersarket med toner och därefter smälter tonern på papperet.

- Vi lyckades utveckla ett speciell fixeringsenhet med snabb uppvärmning, berättar Kosuke Namisaki som arbetar med fixeringsteknik för kopiering.

Den nykonstruerade fixeringsenheten med snabb uppvärmning använder en rulle tillverkad av ett nytt material. Med det nya materialet kan rullens skal göras 80 % tunnare vilket gör att den överför värme effektivare.

Osamu Wada som arbetar med tonerutveckling säger: - Vi lyckades halvera uppvärmningstiden från 30 till 15 sekunder. När du har lagt originalet på plats i multifunktionssystemet och valt antal kopior så är maskinen uppvärmd och driftklar.

4. Förbättrad toner

Parallellt med arbetet att minska uppvärmningstiden utvecklade Sharp en toner som kan fixeras vid lägre temperatur. Toner som smälter vid lägre temperatur kan emellertid medföra problem i förhållande till omgivningstemperaturen på olika platser i världen, till exempel i tropiska regioner.

Resultatet blev en värmebeständig toner som kan smälta vid behov.

5 Tonerkassett med automatisk utmatning

Föreställ dig att tonern tar slut mitt i ett utskriftsjobb. Det är en situation som många bävar inför. Istället för att vänta tills tonerkassetten är helt tom tar de ur den, sätter i en ny och fortsätter skriva ut. Det är ett uppenbart slöseri med material.

- Det här problemet är löst på Sharps nya multifunktionssystem genom att kassetten matas ut automatiskt när den är fullständigt tom på toner, säger Takeshi Okuda som arbetar med utveckling av tonerkassetter. Och först då.

6.Skrivarbuller! Vilket skrivarbuller?

Från den gången du senast använde en skrivare kan du förmodligen återkalla slamret av pappersark som drogs ut ur magasinet, genom rullarna och ut på andra sidan. Detta oväsen kan i hög grad vara störande för den som arbetar i närheten av skrivaren.

-  Ljud i området 2 000–4 000 Hz är irriterande för människor. Ett multifunktionssystem har många rörliga delar och avger därför många olika ljud. Vi fokuserade på höga ljud som avviker från omgivningsljuden och lyckades i samverkan med personal vid flera andra Sharp-avdelningar att minska ljudnivån genererad av rörliga delar med 43 %, berättar Hiroki Kanemitsu som arbetar med bullerbekämpningsteknik.

Ytterligare en åtgärd som gjordes var att låta multifunktionssystemets rörliga mekaniska komponenter aktiveras vid olika tidpunkter.

- De olika komponenternas startljud överlappar därmed inte och multifunktionssystemets ljud blir därför mindre besvärande, säger Takahiro Kawakami som arbetar med reglerkretsar för rörelsedetektorer.

Som framgår kan utveckling för kontoret och för miljön gå hand i hand. För mer information - kontakta oss.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social