Kontakta oss

Varför Sharps multifunktionssystem och intern utskrift är bäst för ditt företag

London, 18.01.2017

Om ditt företag försöker hitta sätt att spara pengar på utskrift kan intern produktion med hjälp av Sharps multifunktionssystem vara ett sätt. Nedan förklarar vi hur.

Att hitta rätt verktyg för rätt jobb kan spara både pengar och tid åt företaget. Så även om utlokalisering enligt Sharps experter kan vara idealiskt för vissa typer av utskriftsjobb så bör du titta närmare på alternativet att producera företagets allra viktigaste utskriftsjobb internt.

Att låta ett externt tryckeri ta hand om företagets marknadsmaterial, såsom broschyrer, nyhetsbrev och affischer, har vissa fördelar, men i moderna kontorsmiljöer är det ofta enklare och billigare att producera detta material internt.

Ett exempel på detta är Greater Topeka Chamber of Commerce in Kansas som sparade tid och pengar på inköp av en Sharp Pro Series MX-7500N Colour Document System för intern produktion av alla sina dokument.

Greater Topeka Chamber of Commerce producerar många olika typer av trycksaker varje år, från inbjudningar och flygblad till häften och broschyrer. Även om den föregående skrivaren fungerade tillfredsställande kunde inte alla erfordrade papperstyper användas, den hade ingen möjlighet till utfallande utskrift och var långsammare vid utskrift av stora volymer.T

- Sharp Pro Series Color Document System har gjort att vi kan kommunicera med våra medlemmar på nya sätt samtidigt som vi har kunnat minska våra kostnader och få bättre kontroll över slutprodukten, säger Curtis Sneden, vd vid Greater Topeka Chamber of Commerce.

Chamber of Commerce kunde dra fördel av många av Sharp MX-7500-multifunktionssystemets funktioner, till exempel möjligheten att framställa häften med utfallande utskrift, dvs kant i kant. Dessutom finns flera andra tillval att tillgå såsom pappersmagasin med luftmatningssystem och Fiery-färgutskriftsserver med Command WorkStation för exakt jobbhantering från kontrollpanelen.

Sharp tror att lösningar för intern produktion kan spara pengar, eftersom företaget får kontroll över vad som skrivs ut, hur och i vilka volymer. Dessutom kan företaget skriva ut material vid behov, även om det brådskar, i stället för att sätta sin tillit till att ett jobb som skickats till ett externt, kommersiellt tryckeri ska hinna slutföras i tid.

Ytterligare skäl till att intern produktion ofta är det bästa sättet att ha kontroll på kostnader, kvalitet och produktionstid:

Beställtryck: Skriv ut det du behöver istället för att betala för överskottsmaterial som blir ett resultat av volymrabatter.

Utrymmesbesparingar: Inget behov av att lagra material med kort livstid.

Kontroll över leveranstider: Inga extra kostnader för frakter och hantering, och ingen väntan på att den färdiga produkten ska levereras.

Tidsbesparingar: Då arbetet förbereds och skrivs ut internt har du full kontroll över affärshemligheter och produktionstid.

Det fanns en tid då de flesta utskriftsjobb behövde utlokaliseras, men under de senaste åren har de digitala skrivarna definitivt ändrat spelreglerna. Med produkter såsom Sharp MX-6500N och MX-7500N kan du framställa dokument med strålande färger och utfallande utskrift internt. Så när det gäller låga kostnader och hög effektivitet är intern utskrift med Sharps multifunktionssystem rätt väg att gå.

Om du vill ha mer information om Sharps MX-serie, kontakta oss för en demonstration.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social