Kontakta oss

Vi tar hand om utskriftssäkerheten

Vi lät göra en europeisk undersökning om folks uppfattning av utskriftssäkerhet. Det vi fann var extremt intressant - otroligt nog tänker bara 10 % på skrivare eller multifunktionssystem som en säkerhetsrisk och 48 % visste inte att de kan hackas.

Oavsett om det beror på bristande medvetenhet, information eller investeringar så är en sak tydlig. Många förstår inte riskerna när det gäller utskriftssäkerhet.

Bland de som visste att skrivare kan hackas, trodde ändå 23 % att det inte var någon risk på just deras företag. Vi fann även att majoriteten (55 %) av de kontorsanställda inte visste att hackare kan snappa upp det som scannas. Ett annat intressant resultat var att en fjärdedel (24,5 %) av de tillfrågade hade hittat konfidentiell eller känslig information lämnad i en skrivare - men bara 22 % identifierade det som en säkerhetsrisk.

Jonne Zachrisson, produktchef för dokumenthantering på Sharp i Norden, vad är din tolkning av undersökningen?
-Det är svårt att säga exakt varifrån missuppfattningarna har kommit. Svaret är kanske att när traditionella skrivare utvecklades till multifunktionssystem, tänkte inte företagen på konsekvenserna av de nya funktionerna och anslutningsmöjligheterna.

Majoriteten hade inte aktiverat funktionen
Vi ville också förstå vilken praxis för utskriftssäkerhet som företagen följer idag – och hur den stämmer överens med deras aktuella uppfattning om problemen. Resultatet var långt under våra förväntningar. De flesta multifunktionssystem har någon form av inloggning eller autentisering som gör att bara de som har skrivit ut ett dokument kan hämta det. Vi frågade om företagen hade aktiverat den funktionen och majoriteten svarade nej. Det betyder att alla med tillträde till kontoret kunde använda enheterna och potentiellt komma över dokument ur skrivarkön eller kopiera dokument som hittats i utskriftsfack.

Vi upptäckte att bara 31 % av företagen kontrollerade ID på de som besöker dem för att serva multifunktionssystem. I teorin skulle därför vem som helst kunna ändra inställningarna för att ge en hackare fjärråtkomst.

Saknar vägledning
Det visade sig att 20 % inte hade säkerhetsprocesser på plats - och att 40 % av personalen aldrig hade fått någon formell utbildning eller vägledning kring hur ett multifunktionssystem används säkert. Som vi misstänkte; ett lågt säkerhetsmedvetande medförde en rad osäkra beteenden – för trots allt, varför skydda dig mot ett hot som du inte tror finns?

Varför står säkerhet så långt ner på agendan?
- Det är lätt att säga att företagen inte tar sitt ansvar, men det skulle vara orättvist. Alla har begränsade resurser och många av dem saknar egen dedikerad IT-personal. I kombination med låg medvetenhet om hoten blir det enklare att förstå varför utskriftsrelaterad säkerhet inte hamnar högre på to do-listan, säger Jonne Zachrisson.
Hur tycker du att företag ska ändra sitt angreppssätt och ge säkerhet den uppmärksamhet som behövs?

- Som tur är finns hjälp till hands! Våra senaste multifunktionssystem har många bra säkerhetsfunktioner. Du kan till exempel dra nytta av vår whitelist-funktion, den säkerställer att endast godkända applikationer har åtkomst till datalagring på systemen, för att skydda mot skadliga program som startas via utskrifter, säger Jonne Zachrisson.

Inbyggda funktioner och lampa som blinkar

Våra system har också inbyggda funktioner som kan förebygga angrepp och återhämta sig automatiskt, vilket ger ytterligare skydd mot intrång. De har också kryptering som håller din information säker medan den överförs mellan datorer, servrar och skrivare säger Jonne Zachrisson.

Hjälpen är nära
- Systemen har till och med en lampa som blinkar om ett scannat dokument lämnas kvar i dokumentmataren. Våra system tar helt enkelt hand om utskriftssäkerheten, så att du kan fokusera på dina affärer. Om systemen du har idag inte har dessa funktioner, bör du kanske fundera på att byta ut dem, avslutar Jonne Zachrisson, produktchef för dokumenthantering på Sharp i Norden.

Det här är en artikel ur Engage

Kontakt

JONNE ZACHRISSON
Business Director In-Direct Sales Nordic
jonne.zachrisson@sharp.eu

Social